Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

7__ сесія __7__ скликання від 7 квітня

 

1-2

 1-3

2-1

2-22-3

2-4

2-5

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203220CFF0EE20E7E0F2E2E5F0E

 

3-1

 

3-2

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203320CFF0EE20E7E0F2E2E5F0E

КРЮКІВЩИНСЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

____7____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

07 квітня 2016 р.                               с. Крюківщина                                                                № 4

 

Про затвердження звіту про виконання плану роботи

постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології за І квартал 2016 року

 

На підставі рішення 3 сесії Крюківщинської сільської ради 7 скликання від 24 грудня 2015 року № 6, Крюківщинська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт (додаток) про виконання плану роботи постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології за І квартал 2016 року.

 

Крюківщинський сільський голова                                                                   А.П.Кріпак

 

 

 

Додаток 1 до рішення Крюківщинської сільської ради № 4 від 07 квітня 2016 року

 

ЗВІТ

про виконання плану роботи

постійною комісією з питань законності, правопорядку, депутатської

етики, земельних відносин та екології за І квартал 2016 року

 

 

Згідно рішення 3 сесії VII скликання Крюківщинської сільської ради від 24 грудня 2015 року № 6 «Про затвердження планів роботи постійних комісій Крюківщинської сільської ради», яким затверджено «План роботи постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської етики, земельних відносин та екології на 2016 рік», Комісія повідомляє, що в І кварталі 2016 року Комісія працювала в згідно затвердженого «План роботи постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської етики, земельних відносин та екології на 2016 ріку».

За звітний період були виконані наступні заходи:

- комісія приймала участь разом із іншими комісіями у розробці проекту реконструкції центру с. Крюківщина з метою покращення житлових умов мешканців центральної частини села та учасників АТО;

- комісія приймала участь разом із іншими комісіями у створенні робочої групи з мешканців, представників громади, депутатів і профільних спеціалістів та розробки регламенту роботи робочої групи з напрацювання «Єдиної політики співпраці з забудовниками», проведені загальні збори;

- у першому кварталі 2016 року комісією разом із іншими комісіями розроблені та на сесії Крюківщинської сільської ради затверджені наступні рішення:

-«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Крюківщина Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» ;

-«Про встановлення Правил загального користування водними об’єктами на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» ;

«Про розробку Концепції реконструкції центру села Крюківщина» ;

«Про створення комунального підприємства Крюківщинської сільської ради Київської області «Центр сервісу «Єдине вікно» ;

«Про затвердження програми розвитку «Поліпшення екологічного стану в с. Крюківщина» ;

«Про прийняття за основу проект рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Крюківщина Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» ;

 

«Про затвердження «Звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Крюківщина за 2015 рік» ;

«Програма економічного, соціальногокультурного розвітку с.Крюківщина на 2016-2020 рокі ;

«Про звільнення від сплати земельного податку в 2016 році» ;

«Про затвердження Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення у селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, що підлягають продажу на 2016-2017 роки» .

-Крім того комісія постійно:

- співпрацює та у разі необхідності залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян. Сприяє діяльності на території с. Крюківщина правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку;

 -бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони прав громадян;

- бере участь у підготовці питань з охорони довкілля, екології, раціонального використання природних ресурсів, регулювання земельних відносин, надзвичайних ситуацій та розвитку туризму, які вносить на розгляд ради.

- розглядає пропозиції, готує і пропонує висновки з питань відведення земельних ділянок, а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади села Крюківщина.

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203420CFF0EE20E7E0F2E2E5F0E

 

5z-1

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203520CFF0EE20E7E0F2E2E5F0E

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203520CFF0EE20E7E0F2E2E5F0E

 

6-1

 

6-2

 

6-3

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203620CFF0EE20E7E0F2E2E5F0E

 

7

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203720CFF0EE20E2EDE5F1E5EDE

 

8<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9203820CFF0EE20E2E8E7EDE0F7E

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

____7____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

07 квітня 2016 р.                               с. Крюківщина                                                                № 9

 

«Про затвердження Правил благоустрою при веденні цивільного, промислового будівництва та утримання територій у с. Крюківщина»

 

 

З метою створення більш сприятливих умов для проживання, праці і відпочинку в с. Крюківщина, підвищення відповідальності фізичних та юридичних осіб за порушення вимог щодо благоустрою території села, забезпечення чистоти і належного санітарного, керуючись п. 44 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крюківщинська сільська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою при веденні цивільного, промислового будівництва та утримання територій у с. Крюківщина (додаток 1).

2. Виконкому сільської ради забезпечити доведення вимог Правил до всіх фізичних та юридичних осіб.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Крюківщинської сільської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергобезпеки, транспорту та зв’язку

 

Крюківщинський сільський голова       А.П. Кріпак

 

 

Підготував:секретар сільської радиІ.М. Михайлюк __________________  Перевірив:юрист сільської радиЄ.Л. Ломінський __________________ 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення Крюківщинської сільської ради

від 07 квітня 2016 року № 9

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ПРИ ВЕДЕННІ ЦИВІЛЬНОГО, ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ У С. КРЮКІВЩИНА

1.Правила благоустрою  та утримання території  населеного пункту Крюківщинської сільської ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, визначаються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території населеного пункту.

2.Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій села Крюківщина, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.
     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою при веденні цивільного, промислового будівництва та утримання територій у с. Крюківщина (далі – Правила) регулюють права й обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в населеному пункті.

1.2. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:

- “Про благоустрій населених пунктів”;

- “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- “Про відходи”;

- “Про охорону атмосферного повітря”;

-“Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування”;

- “Про дорожній рух”;

- “Про житлово-комунальні послуги”;

- “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах” від 10.04.06 № 105;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 № 559 “Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” ;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.06№ 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”;

- Постанова Верховної Ради України “Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони (призупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.06№ 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою”;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 17.05.05 № 76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій ”;

- інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.
1.3. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Координацію діяльності комунальних підприємств у галузі благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку в с. Крюківщина здійснює заступник сільського голови.

1.5. Організація і контроль за роботами із благоустрою при веденні цивільного, промислового будівництва та утримання територій у с. Крюківщина по підтримці чистоти і порядку покладаються на виконавців і замовників робіт а також комунальні підприємства.

1.6. Контроль і нагляд за виконанням вимог даних Правил здійснюють:
-      постійна комісія ради з питань містобудування, архітектури та капітального будівництва;
- постійна комісія ради з питань житлово-комунального госдарства, благоустрою,енергобезпеки,транспорту та зв’язку;

-        постійна комісія ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання     земельних відносин та екології;

-           виконовчий комітет Крюківщинської сільської ради.

1.7. Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті відповідальними посадовими особами підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань благоустрою, санітарного утримання територій, організації прибирання і забезпечення чистоти та порядку на території с.Крюківщина не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.

1.8. Внесення змін до Правил здійснюється органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку.

 1. БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

2.1. Дійсними Правилами визначається порядок благоустрою села при веденні цивільного та промислового будівництва, земельних ділянок, на яких здійснюється будівництво татериторій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій.

2.2. Благоустрій та утримання земельної ділянки, на якій здійснюється цивільне та промислове будівництво і прилеглої до неї території містять у собі:

- постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, на яких ведуться будівельні роботи;

- утримання у належному стані під’їзних шляхів загального користування до обєктів будівництва, організація санітарних зон для миття транспорту. що використовується на будівництві від бруду згідно вимог норм ДБН «Організація будівельних майданчиків». Під’їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покриття та пішохідні підходи;

- підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, мешканці селапри веденні будівельних робіт зобов’язані випускати за межі будівельних майданчиків транспортні засоби в чистому вигляді;

- забезпечення зовнішнього освітлення територій, де ведеться будівництво;
-  щоденне прибирання в літній період земельних ділянок, на яких ведеться будівництво, від піску, сміття і бур’янистої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок та їхній ремонт;

- облаштування, ремонт і очищення відкритих водостоків та власної зливової каналізації до місця підключення до міських мереж;

-  своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і насаджень та їхнє технологічне утримання;
- облаштування, ремонт і фарбування огороджень та захисних споруд;
- ремонт, прибирання й своєчасне очищення окремо розташованих і вбудовано-прибудованих санітарних приміщень на будівельних майданчиках.

2.3. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадяни, юридичні і фізичні особи, при здійсненні будівельних робіт зобов’язані вчасно виконувати прибирання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок, за що вони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
2.4. На території обєктів будівництва не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спилу дерев, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях. На час проведення будівельних робіт за межами власних будівельних майданчиків, відповідальні особи забудовника узгоджують з місцевими комунальними підприємствами спец.територію для тимчасового складування будівельного сміття на час проведення будівництва або ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень.

2.5. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, мешканці селапри веденні будівельних робіт зобов’язані випускати за межі будівельних майданчиків транспортні засоби в чистому вигляді.

2.6. За псування технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, покажчиків світлофорів), винні несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.
2.7. Розміщення тимчасових об’єктів для ведення будівництва (трансформаторів, ліній електропостачання, опор тощо) повинно здійснюватися у встановленому законом порядку.
2.8. Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях.

2.9. Здійснення яких-небудь змін у балконах, лоджіях будинків дозволяється тільки за узгодженням з постійними комісіями сільської ради та рішень органів державної влади або державних установ, відповідно до діючого законодавства України (ДБН, СНиП та інш. нормативні акти).

2.10. Розміщення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки фарбою здійснюється за узгодженням з Державтоінспекцією відповідно до вимог чинного законодавства та рішень органів державної влади про дорожній рух і його безпеку.

2.11. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 20.00 до 9.00), а також порушення громадського спокою, використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів не допускається.
2.12. Виконання усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватись при наявності відповідного дозволу та рішень органів державної влади або державних установ, відповідно до діючого законодавства України (ДБН, СНиП та інш. нормативні акти).

2.13. Розміщення місцевої каналізації дозволяється тільки за згодою відповідних органів та рішень органів державної влади або державних установ, відповідно до діючого законодавства України (ДБН, СНиП та інш. нормативні акти). Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у зливову каналізацію забороняється.

2.14. Підключення виробничої і побутової мережі до міського водопроводу без відповідного дозволу підприємств і організацій та рішень органів державної влади або державних установ, відповідно до діючого законодавства України, не допускається. Категорично забороняється розміщення зливових ям на прилеглих територіях до приватних домоволодінь.

2.15. Переміщення, підключення існуючих комунікаційних мереж, споруд без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж та рішень органів державної влади або державних установ, відповідно до діючого законодавстване допускається.

2.16.При веденні будівельних робітособи що здійснюють будівництво,зобов’язані забезпечувати своєчасне проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних та дезактиваційних заходів шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ліцензії на ці види робіт.
2.18. Відповідальні особи забудовника зобов’язані забезпечити наявність сміттєзбірників біля будівельних обєктів та проводити їх очищення.

2.19.Порушення правил складування, збереження, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.ст. 82, 152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.
2.20.Власники промислових та цівильних будівельних об’єктів зобов’язані:
- випускати рухомий транспорт з будівельних об’єктів чистим, у зимовий період робити механізоване очищення від снігу, а в осени — прибирання від листя;

- у літній період робити скошування бурьянів;

2.21. Розміщення технічних засобів зовнішньої реклами з підключенням до мережі зовнішнього освітлення, здійснюється тільки після узгодження дозвільної документації з власниками електричних мереж на підставі існуючих вимог і укладених договорів відповідно до діючого законодавства України.

Засоби зовнішньої реклами можуть бути відключені в таких випадках:

- при несанкціонованому підключенні технічних засобів реклами. При цьому складається протокол про адміністративне правопорушення для розгляду на постійних комісіях ради;
- при грубому порушенні правил технічної експлуатації засобів зовнішньої реклами;
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЗЕМЕЛЬНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ, ДОРОЖНІХ РОБІТ І РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮНА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА КРЮКІВЩИНА.

3.1. Будівельні роботи з нового цивільного та промислового будівництва, перебудови або капітальному ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, підземних будівель, а також роботи по благоустрою й встановленню тимчасових об’єктів обслуговування населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після узгодження з виконавчим комітетом Крюківщинської сільської ради та згідно з діючим законодавством України.

3.2. Для одержання дозволу (ордера) на право проведення робіт, незалежно від місця перебування підземних комунікацій на всій території села, будівельна організація зобов’язана оформити дозвіл установленого зразка у виконовачому комітеті Крюківщинської сільської ради, тільки після отримання всіх документів, передбаченим діючим законодавством України.

У разі проведення земельних робіт на зеленій зоні, необхідно мати дозвіл на знесення зелених насадженій, узгоджений звідповідними державними або іншими установами, згідно з діючим законодавством України.

3.3. Дозвіл (ордер) установленого зразка оформляється при проведенні на території села Крюківщина робіт тільки з дотриманням норм та правил, згідно з діючим законодавством України, пов’язаних з розкопуванням або тимчасовим руйнуванням існуючого благоустрою при виконанні:

- розкопування ґрунту під будь-які види робіт та його планування;

- дорожні роботи (крім поточного ремонту);

- встановлення паль, шпунтів, буравлення свердловин;

- встановлення тимчасових або постійних огорож, парканів;

- встановлення малих архітектурних огорож та тимчасових споруд;

- розриття дорожніх покрить та тротуарів;

- установка рекламоносіїв;

- інше.

3.4. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазначених у виданому дозволі, настає адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”.
3.5. Контроль за відновленням порушень благоустрою покладається на постіні комісії ради, зазначені у пункті 1.6.

3.6. Роботи, проведені без дозволу і виявлені представниками державних або визначених державою органів нагляду і контролю та сумісно з КП «Благоустрій Крюківщини» , повинні бути негайно припинені.

3.7. Одночасно складається протокол про притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій.

3.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають представники виконкому сільської ради, а саме — спеціально визначена комісія, особисто або сумісно зпредставниками державних або визначених державою органів нагляду і контролю у залежності від виду та стану правопорушення.

3.9. Дозвіл на закриття вулиць чи звуження її проїжджої частини оформлюється розпорядженням виконкому сільської ради і затверджується заступником сільського голови після погодження та отримання відповідних дозволів від державних органів та установ, згідно умов, зачначених в законі України “Про дорожній рух” та інших законодавчих актах.

3.10. При видачі дозволів передбачити відновлювальні роботи на проїжджих частинах та тротуарах з повним перекриттям асфальтобетоном по існуючій ширині та на всю довжину розриття.
3.11. Відповідальність за відновлення дорожнього покриття, тротуарів, газонів несуть підприємства, установи, організації всіх форм власності, незалежно від відомчої належності, громадяни, юридичні і фізичні особи,суб’єкти підприємницкої діяльності, які виконували ці роботи. Також вони протягом трьох років відповідають за стан покриття, яке руйнується внаслідок низької якості робіт та просадок.
3.12. При проведенні розкопування в місцях, зв’язаних з рухом транспорту і пішоходів, повинна дотримуватися черговість роботи, що забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬНА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА.

4.1. Утримання зелених насаджень натериторії Крюківщинської сільської радиздійснюється відповідно до Правил, затвердженихцентральним органом виконавчої влади з питань ЖКГ.

4.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території села Крюківщинапід час проведення цивільного та промислового будівництва.

4.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, на об’єктах благоустрою виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підприємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування, згідно чинного законодавства – за рахунок коштів їх власників власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;
- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, підприємства, організації;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них – забудовники чи власники цих територій;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

4.4. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі зелені насадження) у селі Крюківшина здійснюється в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045.

4.6. При закріпленні об’єктів благоустрою зеленого господарства, користувачі проводять облік зелених насаджень та складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком зі щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об’єктах чи земельних ділянках, де розташовані зелені насадження.
Усі власники зелених насаджень повинні мати паспорт на кожний зелений об’єкт відповідно до Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 24.12.01 № 226 “Про затвердження інструкції з технічної інвентаризації об’єктів зеленого господарства в містах та селищах міського типу України”.

4.7. За пошкодження зелених насаджень або самовільне знесення, а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст. 153 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.

Накладення штрафу не звільняє винних від обов’язків сплати за нанесені збитки згідно з постановою КМ України від 28.12.02 № 1789 та п. 3 ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

4.8. Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зелених насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою виконують визначені постійні комісії Крюківщинської сільської ради.
4.9. Координація робіт зі створення, утримання та експлуатації зелених насаджень в цілому покладається на комунальні підприємства.

4.10. Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують лісопарки, парки, сквери, та інші місця масового відпочинку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень.

4.11. З метою забезпечення чистоти та порядку в селі Крюківщина, належного утримання зелених насаджень при веденні будівництва забороняється:

- захаращувати пішохідні тротуари, газони;

- складувати будівельні матеріали;

- створювати звалища сміття,

- паркувати автотранспортні засоби, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень;
- здійснювати будь-яке будівництво, без дозволу, виданого в установленому порядку;
- випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть зашкодити дереву;

- псувати дерева, чагарники, троянди, квітники, зривати бруньки, листя, квіти, забивати в дерева скоби, обв’язувати дерева дротом, робити написи та інші механічні пошкодження;
- самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на міській території, за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нормам і правилам;

- проводити саджання дерев, чагарників на трасах теплових, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно-кабельних споруд;

- вивозити і звалювати сміття, будівельні відходи, відходи виробництва, в невстановлених для цих цілей місцях;

- мити проїжджу частину доріг шляхом вибивання струменем води ґрунту і сміття на тротуари, газони, майданчики;

- скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

- скидати у водоймища будівельні та виробничі відходи, що забруднюють воду;
- вивозити з місць будівництва сміття і ґрунт у невідведені для цих цілей місця;
- утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, схильними до гниття;
- звалювати пісок, глину та інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях, прилеглих до будинків, які належать громадянам на праві приватної власності;
- спалювати промислові та будівельні відходи, сміття, на вулицях, у дворах підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, , а також в контейнерах;
- виставляти тару із будівельним сміттям і відходами у невстановлених місцях, смітити на вулицях і інших загальних місцях;

- скидати будівельне сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливової каналізації;
- рух забруднених і несправних машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів укриття, що запобігають забрудненню території міста;
- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
- рух автомототранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста.

- будувати приміщення для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25 метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садів, шкіл й інших об’єктів права власності; випускати тварин, курей на вулицю і територію дворів, парків, скверів, бульварів; розміщати домашніх тварин у підвалах, на балконах, лоджіях та в дворах будинків, що мають два і більше поверхів;

- залишати неприбраною територію на вулицях, у парках, й інших місцях після закінчення будівництва;
- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до обєктів будівництва;
- розміщувати малі архітектурні форми біля обєктів будівництва без погодження з виконавчим комітетом Крюківщинської ради.
4.12. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинно здійснюватись не рідше одного разу на рік.

 

                                         5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

5.1. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством України.
5.2. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягуються в розмірі, передбаченому Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”.
5.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення здійснюється у встановленому порядку.

5.4. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок територій проводиться уповноваженими чинним законодавством України відповідними службами.
5.5. За результатами перевірки комісією складається акт установленої форми, у якому вказують виявлені недоліки, установлюється термін для їхнього усунення.
5.6. Акт підписується членами комісії, посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем.

5.7. У випадку відмовлення від підписання акта в ньому робиться відповідна відмітка. У разі не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін, наступає відповідальність, передбачена Договором на утримання прилеглої території.

5.8. У випадку виявлення порушень, посадові особи, які уповноважені чинним законодавством України та відповідні служби, складають на правопорушника протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії при Крюківщинської сільської раді та в особістих випадках надають всі складені акти або документи про правопорушення до відвовідних державних установ та органів.

5.9. Утримання закріпленої території за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок вважається неналежним за умови складання комісією протягом календарного року двох і більш актів про допущені порушення, що не оскаржені і не скасовані у встановленому порядку.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

6.1. При виявленні порушення норм, передбачених даними Правилами, та при складанні відповідних протоколів і актів, винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”, Законом України “Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування”. Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України. Розмір цивільно-правової відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюється відповідно до норм, встановлених Цивільним кодексом України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

6.2.Відповідно до ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” порушенням цих Правил вважається:

6.2.1. Вчинення дій, що завдають шкоди об’єктам благоустрою міста, навколишньому природному середовищу:

- засмічення, забруднення місць загального користування сміттям;

- пошкодження об’єктів благоустрою.

6.2.2. Виконання без письмового дозволу:

- розриття ґрунту для всіх видів робіт;

- виконання дорожніх робіт;

- розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів будівельних обєктів розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель (споруд);

- розміщення рекламних конструкцій.

6.2.3. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва об’єктів, засмічення території за межами огорож цих об’єктів і споруд ґрунтом і сміттям тощо, утворених при виконанні відповідних робіт:

- виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;

- відсутність освітлення розкопаного місця;

- відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт;

- неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

6.2.4. Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.
6.2.5. Виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проектів на виконання земельних робіт та відповідного дозволу, виданого відповідною державною установою або державним органом.

 1. 2.6. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.
 2. 2.7. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям.

6.3. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів:

- відсутність у суб’єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ і ВГС зі спеціалізованими організаціями;
- відсутність контейнерних майданчиків або контейнера для сміття у місцях, в яких передбачено його наявність, згідно отриманих документів на будівництво;

- відсутність твердого покриття на контейнерних майданчиках для сміття.

6.4. Створення смітників, самовільне скидання будівельного сміття, відходів, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.

6.5. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття із контейнерних майданчиків.

6.6. Спалювання на території села відходів будівництва, виробництва, а також спалювання будівельного сміття на майданчиках.

6.7. Транспортування будівельних матеріалів, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання.

6.8. Забруднення доріг й інших сільських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів з будівельних майданчиків.

6.9. Знищення зелених насаджень без спеціального на те дозволу.

6.10. 3ахаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, розпалювання вогнища.

6.11. Забруднення водоймищ.

6.12. Наїзд на будь-якому автотранспорті на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.

6.13. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у необладнаних для цього місцях.

6.14. Розміщення біля обєктів будівництва дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг.

6.15. Розміщення об’яв, афіш, плакатів тощо у невідведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об’яв, афіш, плакатів тощо.

6.16. Проведення робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій та обладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веденні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі тощо.

6.17. Самовільний ремонт або підключення до інженерних мереж будь-якого обладнання різного призначення (підземних і наземних).

6.18. Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь.
6.19. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території.
6.20. Відсутність сміттєзбірників на об’єктах, де їх обов’язкова наявність передбачена відповідними нормами та правилами., згідно чинного законодавства України.
6.21. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів.

6.22. Витоки води, фекалій на впорядковані території.

6.23. Незадовільне забезпечення технічної справності:

а) доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок;

б) колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації.

6.24. Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам):

а) постійних і тимчасових огорож, парканів, ліхтарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;

б) трансформаторних будок;

в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин.

6.25. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів.

6.26. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при здійсненні будівельних робіт внаслідок використання інших джерел шуму.

 

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B92039205FEEF1F2E0F2EEF7EDE52

 

 

10

 <4D6963726F736F667420576F7264202D20B920313020CFF0EE20E7E0F2E2E5F

 

 

11-1

 

11-2

 <4D6963726F736F667420576F7264202D20B920313120CFF0EE20E7E0F2E2E5F

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____7____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

07 квітня 2016 р.                               с. Крюківщина                                                           № 12

 

Про затвердження «Положення про затвердження

функцій замовника у будівництві»

На підставі статті 31 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, та рішення 5 сесії 7 скликання № 11, Крюківщинська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити положення «Положення про затвердження функцій замовника у будівництві».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань      містобудування, архітектури та капітального будівництва.

 

Крюківщинський сільський голова                                                           Кріпак А.П.

 

 

 

 

Затверджено рішенням

Крюківщинської сільської ради

№12 від 07 квітня 2016 року

 

 

«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАМОВНИКА У БУДІВНИЦТВІ»

с. Крюківщина

Зміст

Загальні засади.                                                                                      

РОЗДІЛ І.

Положення про замовника у будівництві та дирекцію підприємства (об’єкта), що будується.

1. Основні завдання та напрями діяльності замовника

2. Основні функції замовника під час підготовки та здійснення будівництва

3. Порядок створення, статус та структура служби замовника

4. Права та обов’язки замовника

5. Кошти на утримання замовника та їх джерела

РОЗДІЛ II.

Положення про технічний нагляд замовника за будівництвом .

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об’єкта), що будується, та технічний нагляд (надалі «Положення») регламентує основні завдання, функції та порядок управління службою замовника, який здійснює будів­ництво нових об’єктів виробничого та невиробничого призна­ченця, лінійних споруд та інженерних мереж, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт дію­чих підприємств, будівель (споруд), ремонт та утримання авто­мобільних доріг загального користування тощо (надалі «будів­ництво»).

2. Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Інвестор — юридична (фізична) особа, яка приймає рішен­ня про будівництво, вкладає власні, позичкові або залучені кошти у формі капітальних вкладень у об’єкти будівництва.

Замовник у будівництві — юридична (фізична) особа, яка видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних робіт і на будівництво нових об’єктів будь-якого призначення (будівель, споруд, інженерних мереж тощо), реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт діючих підприємств (споруд), ремонт та утримання автомобільних доріг за­гального користування, організує проведення торгів (тендерів), укладає контракти, контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, приймає закінчені роботи, здає об’єкти в експлуатацію.

Головний регіональний замовник — юридична особа госпрозрахункова організація у сфері управління цього органу влади, що виконує функції замовника будівництва об’єктів, які споруджуються на території села за рішенням місцевих органів виконавчої влади за рахунок бюджетних та залучених кош­тів.

Районний (міжрайонний) регіональний замовник — струк­турний підрозділ головного регіонального замовника, який ви­конує функції замовника, делеговані йому головним регіональ­ним замовником.

Головний відомчий замовник — юридична особа, яка виконує функції замовника будівництва нових об’єктів виробничого і невиробничого призначення, інженерних мереж, лінійних споруд тощо, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт діючих підприємств (споруд), ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування тощо, є структурним підрозділом відповідного міністерства або функціо­нує як госпрозрахункова організація у сфері його управління.

Дирекція підприємства, що будується, (надалі «дирекція будівництва») — юридична особа, яка створюється для виконання функцій замовника з будівництва нового підприємства, інженерних споруд або окремого об’єкта, що будується за індивідуальним проектом.

Дирекція автомобільних доріг, що будуються (надалі «дирекція доріг») — юридична особа, яка створюється для виконання функцій замовника з будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування, та будів­ництва об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури.

Служба з капітального будівництва (реконструкції, розши­рення, технічного переозброєння та ремонту) підприємства, ор­ганізації, фірми (надалі «служба будівництва підприємства») — підрозділ, що створюється на підприємстві для забезпечення будівництва нових об’єктів, реконструкції, розширення, технічного переозброєння, ремонту і нагляду за технічним станом будівель, споруд та інженерних мереж, що експлуатуються.

Капітальні вкладення — інвестиції, спрямовані на створення або відновлення основних фондів.

Змішані капітальні вкладення — інвестиції, спрямовані на створення або відновлення основних фондів, у загальному обсязі яких є частка державних коштів.

Черга будівництва — частина будови, визначена проектом (робочим проектом), що забезпечує випуск продукції або надан­ня послуг. Може складатися з одного або декількох пускових комплексів.

Пусковий комплекс — сукупність об’єктів (або їх частин) основного, підсобного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного і складського господарства, заявку, інженерних комунікацій охорони навколишнього природного середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або надання послуг, передбачених проектом (робочим проектом для даного пускового комплексу, та санітарно-побутові умови праці з чинними нормами.

Об’єкт будівництва — окрема будівля або споруда (з усім устаткуванням, яке до неї відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію або розширення якої повинен бути складений окремий проект і кошторис. Якщо на будівельному майданчику за проектом (робочим проектом) споруджується тільки один об’єкт основного призна­чення, без будівництва підсобних і допоміжних об’єктів, то поняття «об’єкт будівництва» збігається з поняттям «будова».

Автомобільна дорога загального користування (далі — автомобільна дорога) — лінійна споруда з інженерними та допо­міжними спорудами і службами, що розміщена на землях дер­жавної власності, призначена для зручного та безпечного проїз­ду всіх транспортних засобів з допустимими габаритами та на­вантаженням, і є державною власністю;

інженерні споруди — споруди, що будуються безпосередньо на автомобільних дорогах (мости, шляхопроводи, тунелі, еста­кади, труби, водовідвідні споруди, галереї, підпірні стінки);

допоміжні споруди - споруди на землях дорожнього госпо­дарства (майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об’єкти служби дорожнього сервісу, снігозахисні споруди і насадження; протилавинні та протисельові споруди, в’їзди, придорожні лісосмуги для захисту доріг), призначені для обслуговування рухомого складу на дорогах, а також водіїв і пасажирів.

До об’єктів виробничого призначення відносяться об’єкти, якіпісля завершення будівництва будуть функціонувати у сфері матеріального виробництва: у промисловості, сільському господарстві й заготівлях, водному й лісовому господарствах, на транспорті та в зв’язку, у будівництві, торгівлі та громадському харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні й збуті тощо. До об’єктів невиробничого призначення відносяться об’єк­ти, які після завершення будівництва будуть функціонувати у соціально-побутовій сфері: житло, клуби, санаторії, профілакто­рії, бази відпочинку, лікарняно-профілактичні комплекси тощо. До нового будівництва відносяться будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель (у тому числі автомобільних доріг та об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури), споруд, а також філій і окремих виробництв, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі, яке здійснюється на нових площах із метою створення нової виробничої потужності.

Якщо будівництво підприємства, будівлі або споруди намічено здійснювати чергами, то до нового будівництва відносяться перша і наступні черги до введення в дію усіх запроектованих потужностей на повний розвиток підприємства (будівлі, споруди).

До нового будівництва відносяться також будівництво на новій площі підприємства такої ж або більшої потужності (продуктивності, пропускної спроможності, місткості будівлі або споруди) замість підприємства, що ліквідується, подальшу експлуатацію якого за технічними та економічними умовами визнано недоцільною, а також у зв’язку з необхідністю, викликаною виробничо-технологічними або санітарно-технічними вимогами

До розширення діючих підприємств відносяться будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (будівлі, споруди), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об’єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей.

До розширення діючих підприємств відносяться також будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.

До реконструкції діючих підприємств відноситься переобладнання діючих цехів та об’єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення, пов’язане з удосконаленням виробництва та підвищення його техніко-економічного рівня на основі, досягнень науково-технічного прогресу, та здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та для зміни номенклатури продукції, головним чином без збільшення чисельності працівників при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього природного середовища.

До технічного переозброєння діючих підприємств відносяться комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та зміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб.

Капітальний ремонт — комплекс будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показ­ників, із зміною або відновленням несучих конструкцій та інже­нерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Торги (тендери), конкурентні переговори — форма розмі­щення замовлення на виконання робіт (послуг), що передбачає вибір підрядника-переможця шляхом оцінки його тендерної пропозиції.

Тендерна документація — комплект документів, які містять інформацію про предмет торгів, або конкурентних переговорів і процедуру їх проведення.

3. Організаційні форми замовників:

а) головні регіональні замовники — головні управління, управління, відділи капітального будівництва (УКБ, ВКБ, надалі «служби»), які є структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, та госпрозрахункові державні комунальні організації (підприємства), які функціонують у сфері управління місцевих органів виконавчої влади;

б) головні відомчі замовники — головні управління, управ­ління, відділи капітального будівництва (надалі «служби»), ди­рекції підприємств (об’єктів), що будуються, міністерств, інших органів центральної виконавчої влади тощо (надалі — «міністер­ств») та дирекції автомобільних доріг для дорожньої галузі;

в) замовники окремих об’єктів — та служби будівництва підприємств.

4. Замовник є юридичною особою, виконує функції та обов’язки, які покладеш на замовника, та користується відпо­відними правами, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, розпоряджається коштами, призначеними для фінансування будівництва та одержаними від інших видів діяльності, що передбачені його положенням (статутом), має печатку із своїм найменуванням.

5. Усвоїй діяльності замовники керуються: Конституцією України; законами України; указами Президента України; Пос­тановами кабінету міністрів України; рішеннями Держбуду України; рішеннями органів місцевої виконавчої влади; нормативно-правовими актами України, зокрема Положенням про підрядні контракти у будівництві України; Положенням про фінан­сування та державне Кредитування будівництва, що здійснюється на території України тощо; рішеннями органу, якому замовник підпорядкований, а також цим Типовим положенням.

6. Це Положення розроблене підставі Статуту комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, положення затверджується за встановленим порядком Крюківщинською сільською радою.

 

РОЗДІЛ І. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАМОВНИКА У БУДІВНИЦТВІ ТА ДИРЕКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА (ОБ’ЄКТА), ЩО БУДУЄТЬСЯ

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМОВНИКА

1.1. Основними завданнями замовника є:

-  забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу введення об’єкту в експлуатацію у термін, передбачений проектною документацією і контрактом, відповідно до затвердженого проекту та у межах коштів, призначених для будівництва; забезпечення ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування тощо;

-  забезпечення під час проектування об’єкта застосування ефективних проектних рішень, прогресивної технології, матеріалів, конструкцій та устаткування, передових методів організації виробництва, що відповідають новітнім досягненням науки і техніки, а також сучасним вимогам до якісного рівня архітектури та містобудування;

-  забезпечення високого технічного рівня і якості будівництва об’єктів на основі використання результатів науково-технічного прогресу та передового досвіду.

1.2. Замовник може здійснювати інші види діяльності, пов’язані з наданням різних послуг юридичним та фізичним особам, якщо це передбачено його статутом.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БУДІВНИЦТВА

Замовник забезпечує дотримання договірної, планової, фінансової й платіжної дисципліни та виконує основні функції, зазначені у пунктах 2.1-2.8 цього положення відповідно до контракту, укладеного з інвестором або повноважень, наданих інвестором.

2.1. Планування будівництва:

а) бере участь у підготовці планів будівництва;

б) готує за встановленим порядком титульні та внутрішньо-будівельні титульні списки будов та подає їх на затвердження згідно з чинним порядком.

2.1.1. Функції замовника будівництва об’єктів житла, соціальної сфери, комунального господарства тощо, які споруджуються за рахунок бюджетних коштів, покладаються виключно на головного регіонального замовника.

Головний регіональний замовник, крім функцій, зазначених у пункті 2.1 а, б, за дорученням місцевого органу виконавчої влади у межах своєї компетенції:

- сприяє органам місцевої виконавчої влади у вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіону;

- розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади поточні й перспективні програми капітального будівництва та реалізує державну політику у галузі будівництва;

- забезпечує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будників, об’єктів соціально-побутового призначення, культури, зв’язку, транспорту, торгівлі, комунального господарства;

- підготовляє пропозиції щодо розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів та створення будівельно-монтажних і спеціалізованих організацій, необхідних для будівництва об’єктів, що плануються;

- здійснює інші функції.

2.1.2. Головний відомчий замовник крім функцій, зазначених у пункті 2.1 а, б, за дорученням міністерства в межах своєї компетенції:

- забезпечує підготовку планів будівництва, а для дорожньої галузі крім того, планів виконання ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування та будівництва об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури;

- приймає участь у підготовці пропозицій щодо програм виробничого розвитку галузі та соціального розвитку колективів підприємств, організацій, що функціонують у сфері управління міністерства;

- здійснює інші функції або за домовленістю сторін та розпорядженням місцевих органів влади передає функції замовника будівництва головному регіональному замовнику на території якого здійснюється будівництво.

2.1.3. Дирекція будівництва (дирекція доріг), крім функцій, зазначених у пункті 2.1 а, б, приймає участь у розподіленні об’єктів будівництва нових підприємств на черги та пускові комплекси (обсягів робіт щодо ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування та будівництво об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури).

 

2.2. Проектування об’єктів:

а) укладає з відповідними організаціями контракти на виконання проектно-вишукувальних, конструкторських та, при необхідності, науково-дослідних робіт, а також на здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

б) видає проектним організаціям вихідні дані для розроблення проектно-кошторисної документації та забезпечує своєчасність, повноту та якість їх видачі;

в) готує разом із проектно-вишукувальними організаціями завдання на розроблення проектно-кошторисної документації та інші необхідні проектантам документи, погоджує їх у встановленому порядку та передає відповідним проектно-вишукувальним
організаціям;

г) узгоджує з проектними організаціями календарний план підготовки і видачі проектно-кошторисної документації, здійс­нює контроль за його дотриманням;

д) організовує відповідно до встановленого порядку проведення узгодження, затвердження та перезатвердження проектно-кошторисної документації, а також внесення до неї змін і виправлень з урахуванням зауважень та висновків підрядних організацій та органів експертизи;

е) організовує відповідно до встановленого порядку експертизу проектно-кошторисної документації об’єктів, що будуються.

2.3. Залучення підрядників та укладання контракту на будівництво:

а) готує пропозиції щодо залучення підрядних організацій та інших учасників будівництва об’єктів;

б) здійснює конкурсний відбір генерального підрядника (підрядника), згідно з Положенням про проведення торгів (тендерів) у будівництві;

в) розробляє (самостійно або із залученням сторонніх організацій) тендерну документацію;

г)        укладає контракт на будівництво об’єкта з підрядною організацією-переможцем підрядних торгів (конкурентних переговорів)

д) укладає контракти на виконання шеф монтажних та пусконалагоджувальних робіт, проведення комплексного випробування устаткування тощо;

е) вирішує питання щодо страхування ризиків у будівництві.

2.4. Фінансування, облік та звітність:

а) забезпечує в установах банків своєчасне відкриття рахунків та безперервне фінансування проектно-вишукувальних робіт та будівництва об’єктів;

б) перевіряє документи, які подано для оплати проектно-вишукувальними, підрядними, постачальницькими та іншими організаціями за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги;

в) здійснює за встановленим порядком оплату виконаних робіт (продукції, послуг);

г) здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, складає та подає до відповідних органів звітність з усіх видів діяльності згідно за затвердженими формами та термінами. Відповідає за достовірність поданої інформації;

д) забезпечує аналіз і контроль витрат на будівництво;

е) пред’являє за необхідності претензії підрядникам, постачальникам та іншим організаціям щодо стягнення неустойок (штрафів, пені) за невиконані роботи та не дотримання умов, контрактів.

2.5. Відведення та освоєння будівельного майданчика:

а) бере участь у роботі комісій щодо вибору майданчика для будівництва. Здійснює за встановленим порядком оформлення та передачу генеральному підряднику в узгоджені терміни документів і рішень відповідного органу місцевої виконавчої влади про відведення земельної ділянки під забудову та про дозвіл відповідних експлуатаційних служб на:

- виконання будівельно-монтажних робіт;

- проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць та автомобільних доріг загального користування, а також розриття дорожніх покриттів;

- проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших), розміщених на території будівельного майданчика;

- користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

- вирубування лісу і пересадження дерев;

- перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, інженерних мереж та споруд, що перешкоджають будівництву, в терміни, що передбачені особливими умовами до контракту;

б) забезпечує разом з місцевими органами виконавчої влади переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;

в) відшкодовує згідно з чинним законодавством громадянам вартість житлових будинків, господарських споруд, що перебувають у їх власності у разі їх знесення, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;

г) перевіряє розрахунки залишкової балансової вартості будівель і споруд, що підлягають знесенню, а також правомірність включення її у кошторисну вартість будівництва. Забезпечує реалізацію матеріалів, що залишаються від розбирання будівель і споруд;

д) створює геодезичну основу для будівництва.

2.6. Матеріально-технічне забезпечення будівництва:

а) забезпечує своєчасне придбання матеріалів, апаратури та устаткування, передбачених проектом, поставку яких згідно з контрактом покладено на замовника;

б) проводить маркетинг (вивчення) ринку виробників і постачальників матеріально-технічних ресурсів для капітального будівництва з метою укладання оптимальних договорів на їх поставку;

в) укладає контракти з підприємствами та іншими організаціями на виготовлення устаткування, поставку якого покладено на замовника, контролює їх виконання;

г) здійснює приймання, облік та належне зберігання матеріалів, апаратури та устаткування, що знаходяться на складах замовника. Реалізує за установленим Порядком непотрібні та невикористані матеріали, вироби та устаткування;

д) подає претензії постачальникам у випадках несвоєчасний некомплектної поставки, або дефектів устаткування та апаратури.

е) проводить перед монтажну ревізію та усування дефектів устаткування, що виникли внаслідок тривалого зберігання або які виявлено в процесі монтажу;

є) передає підрядним організаціям устаткування, матеріали та апаратуру своєї поставки, забезпечує їх доставляння до при об’єктного складу у строки, що передбачені контрактом.

2.7. Нагляд за будівництвом:

а) забезпечує реєстрацію в органах Державної архітектурно-будівельної інспекції відповідальних фахівців організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об’єктів, авторський і технічний нагляд;

б) здійснює технічний нагляд за будівництвом згідно з розділом II цього Положення;

в) здійснює контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам, забезпечує здійснення проектними організаціями авторського нагляду за будівництвом;

г) погоджує з відповідними організаціями питання, що пов’язані з установленням вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, які працюють під тиском, забезпечує випробовування зазначених технічних засобів;

д) здійснює передбачені проектом поетапні вимірювання деформації підвалин будов, виконує контрольні геодезичні зйом­ки та за їх результатами забезпечує внесення змін у проектну документацію.

2.8. Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:

а) забезпечує (контролює) виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;

б) бере участь у створенні й роботі робочої комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об’єктів для пред’явлення їх державній приймальній комісії;

в) пред’являє разом з підрядними організаціями державній приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об’єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;

г) передає підприємству (організації), на яке покладено подальшу експлуатацію введеного об’єкта;

- завершений будівництвом об’єкт;

- всю проектну, технічну та іншу документацію, що було розроблено під час будівництва об’єкта;

- акт державної комісії з приймання об’єкта в експлуатацію з усіма додатками;

д) проводить заключні розрахунки з усіма організаціями, що брали участь у здійсненні будівництва;

е) приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і вживає заходів для їх збере­ження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва.

2.9. Замовник може здійснювати інші види, діяльності, якщо це передбачено його статутом:

а) надавати на договірних засадах послуги юридичним і фізичним особам у межах своєї компетенції;

б) здійснювати інвестиційну, комерційну, підприємницьку та інші види діяльності згідно з чинними законами; в) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва, науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт.

 

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, СТАТУС ТА СТРУКТУРА СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА

3.1. Порядок створення служби замовника.

3.1.1.   Служба головного регіонального замовника створюється за рішеннями відповідного місцевого органу виконавчої влади з метою здійснення функцій замовника будівництва об’єктів різного призначення у даному регіоні.

Служба головного регіонального замовника може функціонувати як структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади, або як госпрозрахункова організація (підприємство, фірма тощо), яка належить до сфери його управління.

Головний регіональний замовник створюється місцевим органом виконавчої влади, з правом юридичної особи.

3.2. Порядок формування програми робіт служб замовника.

3.2.1.Головний регіональний замовник формує програму будівництва на підставі завдань, встановлених місцевим органом виконавчої влади та контрактів, укладених з інвесторами окремих об’єктів.

3.3. Порядок затвердження положення про конкретну службу замовника.

3.3.1. Головний регіональний замовник діє згідно з положенням, яке складається на підставі Положення та затверджується відповідним місцевим органом виконавчої влади. Положення про структурні підрозділи головного регіонального замовника складається за таким же порядком та затверджується головням регіональним замовником.

3.4. Порядок призначення керівництва служби замовника.

3.4.1. Керівник служби головного регіонального замовника (начальник, директор) призначається та звільняється з посади головою відповідного органу місцевої виконавчої влади.

Заступники керівника служби головного регіонального замовника, яка функціонує як структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади, призначаються та звільняються з посади керівником служби замовника. Якщо служба головного регіонального замовника функціонує як госпрозрахункова організація, керівник її призначає та звільняє з посади заступників за своїмнаказом.

3.4.2. Призначення керівних працівників служби замовника здійснюється з урахуванням кваліфікаційних вимог, що передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників будівництва.

3.5. Порядок визначення структури, чисельності персоналу служби замовника та видатків на її утримання.

3.5.1. Гранична чисельність персоналу, фонд оплати праці та кошторис видатків на утримання служби головного регіонального замовника, яка функціонує як структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади, затверджуються керівником місцевого органу виконавчої влади.

Показники і документи для служби головного регіонального замовника, яка функціонує як госпрозрахункова організація, затверджує керівник цієї служби. Чисельність персоналу, фонд оплати праці та кошторис видатків на утримання структурного підрозділу головного регіонального замовники (якщо його створено) затверджує керівник служби головного регіонального замовника.

3.5.2. Призначення працівників служб замовника здійснюється з урахуванням вимог, наведених у пункті 3.4.4.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язаний виконувати функції, зазначені у розділі 2 цього Положення та обов’язки делеговані йому відповідним органом до сфери управління якого він належить.

4.2. Головний регіональний замовник несе відповідальність за раціонально використання бюджетних коштів, виділених на будівництво.

4.3. У своїй діяльності головний регіональний, головний відомчий замовник, дирекція будівництва, дирекція автомобільнихдоріг, служба будівництва підприємства підзвітні та підконтрольні органам, до сфери управління яких вони належать, взаємодіють з їх підрозділами у межах своєї компетенції.

4.4. Замовники мають право:

залучати спеціалістів органу, до сфери управління яких він належить, а також інших підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати за встановленим порядком від структурних підрозділів відповідного органу, до сфери управління яких він належить, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

вносити та приймати раціоналізаторські пропозиції щодо зниження вартості будівництва окремих об’єктів та направляти зекономлені кошти на виробничі потреби і стимулювання раціоналізаторів і працівників служби замовника.

 

 

4.5. Крім прав, зазначених у пункті 4.4:

а) замовник, який функціонує як госпрозрахункова організація, має право:

- здійснювати підприємницьку, комерційну, зовнішньоекономічну та іншу діяльність, згідно у чинним законодавством України, якщо це передбачено його статутом (положенням);

- реалізувати свою продукцію (послуги) та залишки від виробництва за договірними цінами.

б) головний регіональний замовник (головний відомчий замовник) має право акумулювати кошти для будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння та капітального ремонту об’єктів різного призначення, що будуються у даному регіоні (міністерстві);

4.6. Керівник служби замовника:

а) здійснює керівництво діяльністю служби замовника, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань, призначає та звільняє з посади працівників згідно з установленим порядком;

б) діє від особи замовника та представляє його в усіх органах виконавчої влади, установах, організаціях і підприємствах;

в) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

г) забезпечує залучення підрядників для будівництва об’єктів на підставі проведення торгів (тендерів) згідно з чинним порядком;

д) забезпечує виконання контрактів: із інвесторами окремих об’єктів на передачу йому функцій замовника; з проектними організаціями — на проектні роботи; з підрядними організаціями — на здійснення будівництва; з постачальниками – на виготовлення і поставку матеріалів, виробів, устаткування, які згідно з контрактом постачає на будівництво замовник; з різними організаціям — відповідно до напрямків своєї діяльності, передбачених статутом;

е) розпоряджається: коштами призначеними на утримання служби замовника в межах затвердженого кошторису видатків та коштами, одержаними від іншої діяльності, яка передбачена положенням (статутом);

є) відкриває та закриває в установах банків розрахункові рахунки,

4.7. Керівник служби головного регіонального замовника має право створювати за погодженням з місцевим органом виконавчої влади свої структурні підрозділи, з правами (без прав) юридичної особи, здійснює керівництво ними, затверджує положення, кошторис на утримання, приймає та звільняє з посади керівника підрозділу.

5. КОШТИ НА УТРИМАННЯ ЗАМОВНИКА ТА ЇX ДЖЕРЕЛА

5.1. Служба замовника утримується за рахунок коштів, передбачених у главі 10 зведених кошторисних розрахунків вар­тості будівництва об’єктів. Розмір коштів, що передбачаються на утримання замовника у главі 10, розраховується відповідно до «Порядку визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України» за нормативами, встановленими Держбудом України.

Розмір річних коштів на утримання замовника визначається виходячи з обсягів капіталовкладень, передбачених на будівництво об’єктів, або відповідно до умов контракту, укладеного з інвестором.

5.2. На утримання служби замовника крім коштів, зазначених у пункті 5.1. цього Положення, можуть бути використані наступні джерела:

а) у службах замовника, які функціонують як госпрозрахункові організації, — кошти, одержані від інших видів діяльності, які передбачено їх статутом;

б) кошти, одержані від раціоналізаторських пропозицій щодо зниження вартості будівництва;

в) місцеві органи виконавчої влади можуть приймати участь в утриманні служби головного регіонального замовника, якщо він виконує їх доручення.

РОЗДІЛ II. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗАМОВНИКА ЗА БУДІВНИЦТВОМ

1. Технічний нагляд замовник здійснює протягомусього періоду будівництва об’єктів усіх форм власності.

Основними завданнями технічного нагляду замовника за будівництвом є забезпечення контролю за дотриманням підрядними організаціями проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості будівельно-монтажних робіт і відповідності їх обсягів та вартості, передбаченим у затвердженій проектно-кошторисній документації та контракті.

2. Відповідно до основних завдань технічного нагляду, на працівників, які його здійснюють, покладаються наступні функції:

а) контроль відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, що застосовуються, вимогам будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов тощо;

б) прийняття своєчасних заходів і контроль за виправленням дефектів у проектно-кошторисній документації, її перегляд (на випадок необхідності) та недопущення безпідставного збільшення вартості будівництва;

в) перевірка наявності документів, які підтверджують якість матеріалів, конструкцій, виробів, що застосовуються у будівництва (технічних паспортів, сертифікатів, лабораторних випробувань тощо);

г) контроль за виконанням геодезичних робіт під час будівництва;

д) освідчення та оцінка разом із працівниками підрядної будівельної організації виконаних робіт в конструктивних елементах, які сховаються під час виконання наступних робіт; підписання разом з підрядником акту схованих робіт; заборона виконання подальших робіт, доки не буде складено акт схованих робіт;

е) здійснення за участю представників генпідрядної та субпідрядних організацій, а також проектних організацій, проміжного приймання відповідальних конструкцій будівель і споруд;

є) контроль за відповідністю проектно-кошторисній документації обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, що подаються до оплати;

ж) контроль за наявністю та правильністю ведення первинної виконавчої документації (виконавчих схем, інструментальної зйомки конструкцій, що змонтовано, часток будівель та інженерних комунікацій, загальних і спеціальних журналів робіт;

з) контроль виконання будівелно-мотажними організаціями вказівок і пропозицій авторського нагляду та органів державної архітектурно-будівельної інспекції, а також попередніх вимог стосовно якості виконаних робіт, застосованих матеріалів, виробів, конструкцій та об’єкта в цілому;

і) участь у проведенні робочими комісіями (приймальними комісіями) перевірок якості окремих конструкцій та вузлів, видів будівельно-монтажних робіт, устаткування та механізмів під час їх приймання;

и) участь в обстеженнях об’єктів, які підлягають консервації, та в оформленні документації щодо їх консервації, а також в оцінюванні технічного етапу законсервованих об’єктів під час передачі їх будівельно-монтажним організаціям для продовження робіт;

к) участь у перевірках технічного стану будівництва, які проводять органи державної архітектурно-будівельної інспекції, а також відомчі комісії інвестора;

л) повідомлення органів державної архітектурно-будівельної інспекції про всі випадки аварійного стану на об’єктах будівництва, а також про обсяги робіт, що виконано під час ліквідації аварій.

3. Замовник для виконання функцій, пов’язаних з технічним наглядом за будівництвом, що наведені у пункті 2 цього розділу, створює групу технічного нагляду, до якої залучаються спеціалісти, добре обізнані з технологією будівництва, специфі­кою об’єктів, що будуються, а також з діючими будівельними нормами та правилами. Призначення цих працівників здійснюється з урахуванням Кваліфікаційних вимог, що визначені п. 3.4.4 цього Положення.

Група технічного нагляду входить до складу служби замовника. Чисельний склад працівників групи технічного нагляду визначається керівником служби замовника і залежить від обсягу будівельно-монтажних робіт та складності об’єкта.

Утримується група технічного нагляду за рахунок загальних коштів, призначених на утримання даної служби замовни­ка.

В разі недоцільності створення групи технічного нагляду замовник, що здійснює будівництво житла та об’єктів соціаль­ної сфери, з метою забезпечення кваліфікованого технічного наг­ляду залучає відповідні підрозділи служб головного регіональ­ного замовника.

Група технічного нагляду за будівництвом у своїй опера­тивній діяльності контактує з місцевими органами державної архітектурно-будівельної інспекції та з групою авторського нагляду відповідної проектної організації. У разі необхідності група технічного нагляду діє разом з групою авторського нагляду та подає свої висновки і вказівки підрядній організації щодо якості будівельно-монтажних робіт, додержання проектних рішень під час виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті тощо.

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B920313220CFF0EE20E7E0F2E2E5F

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____7____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

07 квітня 2016 р.                               с. Крюківщина                                                           № 13

Про створення відділу державного архітектурно-будівельного контролю Крюківщинської сільської ради затвердження положення про відділ  

 

З метою здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог містобудівного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва об’єктів нерухомого майна, керуючись ст. 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», ст. 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,Крюківщинська сільська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити відділ державного архітектурно-будівельного контролю Крюківщинської сільської ради.
 2. Затвердити загальну чисельність відділу державного архітектурно-будівельного контролю Крюківщинської сільської ради в кількості 3 штатних одиниць.
 3. Затвердити Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Крюківщинської сільської ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію Крюківщинської сільської радиз питань містобудування, архітектури та капітального будівництва.

 

 

Крюківщинський сільський голова                                                        А.П. Кріпак

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                          
рішенням Крюківщинської сільської ради
_____________№________

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державного архітектурно-будівельного контролю  Крюківщинської сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю утворюється як виконавчий орган Крюківщинської сільської ради (далі – орган держархбудконтролю).
 2. Орган держархбудконтролю створюється з метою здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” в межах села Крюківщина, є підконтрольним Держархбудінспекції. Орган держархбудконтролю є постійно діючим органом сКрюківщинської сільськоїради.
 3. Орган держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 4. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис органу держархбудконтролю затверджуються в установленому законодавством порядку.
 5. Положення про Відділ державного архітектурно-будівельного контролю                                       Крюківщинської сільської ради затверджується Крюківщинською сільською радою.

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

 1. Метою діяльності органу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно — будівельного контролю, дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, збереження та забезпечення порядку у будівельній галузі, захист комфорту та безпеки громадян, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом, організацією будівництва, ремонту та реконструкції житлових будинків, об’єктів соціально-побутового призначення.
 2. Основним завданням органу держархбудконтролю є здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території Крюківщинської сільської ради.

 

 

 

ІII. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 1. Орган держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.
 2. Орган держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

1)     надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

2)     приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3)     подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4)     здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5)     здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

6)     розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

7)     розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

8)     здійснює інші повноваження, визначені законом.

IV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

 1. Керівник органу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади Крюківщинською сільською радою.
 2. На посаду керівника органу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування.
 3. Керівник органу держархбудконтролю:

1)           очолює орган держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2)           організовує та контролює виконання в органі держархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, розпоряджень голови Київської міськдержадміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації, рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

3)           керівник органу держархбудконтролю має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до норм чинного законодавства.

4)           здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

 1. Працівники органу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на орган даним Положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України.
 2. Повноваження органу розподіляються між керівником і працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.
 3. Призначення особи на посаду в органі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відповідному органу держархбудконтролю.
 4.  За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники органу притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.
 5. Посадові особи органу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають наступні права та повноваження:

1)    безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2)    складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3)    видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

-                     усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

-                     зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4)  проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5)    проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6)    залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7)    отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8)    вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9)    забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу держархбудконтролю чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо — та відеотехніки;

11)  здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Зміни до Положення про Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Крюківщинської сільської ради вносяться за рішенням Крюківщинської сільської ради.
 2. Ліквідація, реорганізація Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Крюківщинської сільської ради здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 <4D6963726F736F667420576F7264202D20B920313320CFF0EE20F1F2E2EEF0E

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

____7____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

07 квітня 2016 р.                               с. Крюківщина                                                             № 14

 

Про затвердження штатного розпису КП «УКБ»

На підставі статті 31 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, та рішення 5 сесії 7 скликання № 11 Крюківщинської сільської ради, Крюківщинська сільська  рада, -

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити штатний розпис комунального підприємства «Управління капітального будівництва».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови сільської ради Костину В.А..

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B920313420CFF0EE20E7E0F2E2E5F

 

 

Крюківщинський сільський голова                                                                    Кріпак А.П.

КРЮКІВЩИНСЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

____7____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

07 квітня 2016 р.                               с. Крюківщина                                                             № 15

«Про передачу функцій замовника проектування та реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Барвінок» по вулиці Балукова, 2-Ас. Крюківщина до комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради»

 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Крюківщинської сільської ради від 03.03 2016 року «Про створення комунального підприємства «Управління капітального будівництва», з метою прискорення будівництва а також створення належних умов для дошкільного виховання та навчання дітей, в межах функцій органу місцевого самоврядування, Крюківщинська сільська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

1. Передати функції замовника проектування, та реконструкції дошкільного навчального закладу(ясла – садок) «Барвінок» по вулиці Балукова 2-А села Крюківщина Києво – Святошинського району Київської області від Крюківщинської сільської ради до комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради (далі — КП «УКБ») у встановленому законодавством порядку.

2. Спільно з КП «УКБ» у двотижневий термін з моменту видання цього рішення в установленому порядку створити комісію з передачі функцій замовника та забезпечити в установленому порядку передачу до КП «УКБ» функцій замовника об’єкта, зазначеного у п. 1 цього рішення,

3. Забезпечити передачу до КП «УКБ»:

- рішення про передачу земельної ділянки в тимчасове користування на період реконструкції дошкільного навчального закладу(ясла – садок) «Барвінок» по вулиці Балукова 2А села Крюківщина Києво – Святошинського району Київської області, зазначеної у п. 1 цього рішення;

- оригіналів технічних умов, АПЗ, наявної проектно-технічної документації, затвердженої в установленому порядку;

- копії договорів з виконавцями робіт;

- фінансової документації та копій актів виконаних робіт по понесених витратах на реконструкцію і будівництво об’єкта та інші документи, що стосуються його реконструкції і будівництва.

4. КП «УКБ» у встановленому законодавством порядку:

4.1. Спільно з Крюківщинською сільською радою забезпечити проведення фінансово-технічної експертизи фактично виконаних будівельно-монтажних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу(ясла – садок) «Барвінок» по вулиці Балукова 2А села Крюківщина, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

4.2. Визначити генеральні проектну та підрядну будівельні організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього рішення, у порядку.

4.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Крюківщинської сільської ради Костину В.А..

 

 

 

Крюківщинський сільський голова                                                                     Кріпак А.П.

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B920313520CFF0EE20EFE5F0E5E4E

17

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B920313620CFF0EE20E7E0F2E2E5F