Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

8__ сесія __7__ скликання від 12 травня

 

 

 

Додаток 1

до рішення Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області

від12 травня 2016 року № 1

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ПРИ ВЕДЕННІ ЦИВІЛЬНОГО, ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ с. КРЮКІВЩИНА

 

1. Правила благоустрою при веденні цивільного, промислового будівництва та утримання територій с. Крюківщини (далі-Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок, права та обов’язки учасників правовідносин при виконанні будівельних робіт, реконструкцій, ремонті підземних інженерних мереж, споруд, шляхового покриття, встановлення тимчасових споруд і зовнішнього благоустрою та його належного утримання.

2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій села Крюківщина, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила регулюють права й обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в населеному пункті.

1.2. Вимоги Правил обов’язкові для всіх організацій, установ та підприємств, фізичних осіб підприємців (далі ФОП), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ), юридичних та фізичних незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, які провадять в с. Крюківщина будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію наземних і підземних інженерних мереж, споруд, шляхових покриттів, зелених насаджень, розміщують споруди та пересувні елементи побутово-торгівельного призначення, малі архітектурні форми, рекламні конструкції та ін.

1.3. Виконання будь-яких будівельних, ремонтних робіт на благоустроєних територіях, а також на незабудованих земельних ділянках с. Крюківщини, дозволяється лише при наявності проектно-кошторисної документації узгодженої у встановленому порядку, проекту виконання робіт, дозволу на виконання робіт і рішення виконкому, або спеціальних дозволів.

1.4. Учасниками правовідносин при веденні цивільного, промислового будівництва та утримання територій згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи Крюківщинської сільської ради, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.5. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:

-         Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

-         Закон України «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування»;

-         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-         Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-         Закон України «Про відходи»;

-         Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

-         Закон України «Про дорожній рух»;

-         Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

-         Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-         Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах» від 10.04.06 № 105;

-         Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”;

-         Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 № 559 «Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів» ;

-         Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;

-         Постанова Верховної Ради України «Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони (призупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища»;

-         Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою»;

-         Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.05 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

-         Державні будівельні норми;

-         Наказ Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;

-         інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

 

2. БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

 

2.1. Благоустрій та утримання земельної ділянки, на якій здійснюється цивільне та промислове будівництво і прилеглої до неї території містять у собі:

-         постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, на яких ведуться будівельні роботи;

-         утримання у належному стані під’їзних шляхів загального користування до об’єктів будівництва,

-         організація санітарних зон для миття транспорту, що використовується на будівництві згідно вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та норм ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва».

2.2. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, ФОП, мешканці села при веденні будівельних робіт зобов’язані:

-         випускати за межі будівельних майданчиків транспортні засоби в чистому вигляді;

-         організувати зовнішнє освітлення територій, де ведеться будівництво;

-         забезпечити облаштування, ремонт і фарбування огороджень та захисних споруд;

-         підтримувати в належному стані окремо розташовані тимчасові побутові та санітарні приміщення на будівельних майданчиках;

-         здійснювати прибирання в літній період земельних ділянок, на яких ведеться будівництво, від будівельного сміття та бруду, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок та їхній ремонт;

-         перевозити сипучі матеріали на спеціально обладнаних для цього автомобілях.

2.3. На території об’єктів будівництва не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, зпилу дерев, опалого листя, снігу.

2.4. Розміщення тимчасових об’єктів на прилеглій до будівельного майданчика території для ведення будівництва (огорож, під’їзних шляхів, контрольно-пропускних пунктів, трансформаторів, ліній електропостачання, опор та інше) повинно узгоджуватися з відповідними службами Крюківщинської сільської ради у встановленому законом порядку.

2.5. Розміщення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки здійснюється за узгодженням з Державтоінспекцією відповідно до вимог чинного законодавства та рішень органів державної влади про дорожній рух і його безпеку.

2.6. Виконання усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватись при наявності відповідного дозволу та рішень органів державної влади або державних установ, відповідно до діючого законодавства України (ДБН, СНиП та інш. нормативні акти).

2.7. Розміщення мереж водопостачання та водовідведення дозволяється тільки за згодою відповідних державних установ та органів місцевого самоврядування, згідно до діючого законодавства України (ДБН, СНиП та інш. нормативні акти).

2.8. При веденні будівельних робіт особи що здійснюють будівництво, зобов’язані забезпечувати своєчасне проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних та дезактиваційних заходів шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ліцензії на ці види робіт.

2.9. Будівельні роботи з нового цивільного та промислового будівництва, перебудови або капітальному ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, підземних будівель, а також роботи по благоустрою й встановленню тимчасових об’єктів обслуговування населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після узгодження з виконавчим комітетом Крюківщинської сільської ради та згідно з діючим законодавством України.

 

 

3. УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВІДВЕДЕНИХ ПІД БУДІВНИЦТВО ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ.

 

3.1. Утримання дерев, кущів, газонів та квітників (надалі-зелених насаджень) на території Крюківщинської сільської ради здійснюється відповідно до Правил, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово- комунального господарства.

3.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території села Крюківщина під час проведення цивільного та промислового будівництва..

3.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також їх видалення на об’єктах благоустрою здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства:

-            Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

-            Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,

на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування, — за рахунок коштів їх власників, власними силами або відповідно до укладеної угоди, зі спеціалізованими підприємствами

3.4. Видалення зелених насаджень здійснюється в порядку, установленому Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045.

3.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними під час здійснення будівництва є:

-         на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них – забудовники чи власники цих територій;

-         на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

3.6. При закріпленні об’єктів благоустрою зеленого господарства, користувачі проводять облік зелених насаджень та складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком зі щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об’єктах чи земельних ділянках, де розташовані зелені насадження.

3.7. Усі власники зелених насаджень повинні мати паспорт на кожний зелений об’єкт відповідно до Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 24.12.01 № 226 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України».

3.8. За пошкодження зелених насаджень або їх самовільне видалення, а також невжиття засобів з охорони та належного їх утримання, винні особи притягуються до відповідальності згідно ст. 153 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» та інших нормативно-правових актів.

3.9. Накладення штрафу не звільняє винних від обов’язків сплати за нанесені збитки згідно з постановою КМ України від 28.12.02 № 1789 та п. 3 ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно-правових актів.

3.10. Оперативний контроль за належним утриманням зелених насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою виконують постійні комісії Крюківщинської сільської ради, виконком Крюківщинської сільської ради, уповноважені органи та посадові особи.

3.11. Координація робіт зі створення, утримання та експлуатації зелених насаджень в цілому покладається на комунальні підприємства Крюківщинської сільської ради.

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

 

4.1. Контроль та перевірка виконання норм, передбачених даними Правилами, складання протоколів і актів про виявлення обставин що містять ознаки адміністративних та інших правопорушень, накладення і стягнення штрафів, передбачених нормами чинного законодавства, здійснюються у відповідності до наступних законодавчих актів:

-         Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»;

-         Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-         Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;

-         Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;

-         Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»;

-         Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної діяльності» (№778 від 02.09.2015);

4.2. Процедура видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою регламентується нормативно-правовими актами:

-      Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

-       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

4.3. Контроль за дотриманням дійсних Правил здійснюється:

-         уповноваженою комісією;

-         спільно постійними комісіями Крюківщинської сільської ради:

-         Комісією ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології;

-         Комісією з містобудування, архітектури та капітального будівництва;

-         Комісією ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергобезпеки, транспорту та зв’язку;

-         виконкомом Крюківщинської сільської ради;

-         відділом державного архітектурно-будівельного контролю Крюківщинської сільської ради;

-         громадянами шляхом особистого звернення до органів виконавчої влади або на гарячу телефонну лінію;

-         іншими органами та посадовими особами, уповноваженими згідно Закону здійснювати такий контроль.

4.4. Оскарження рішень в справі про порушення Правил здійснюється у встановленому Порядку.

4.5. Перевірка та контроль санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками або користувачами земельних та присадибних ділянок, малих архітектурних форм, будівель та споруд торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, здійснюється уповноваженими органами.

4.6. За результатами перевірки складається акт встановленого зразка, у якому вказують виявлені факти, обставини, що містять адміністративне або інше правопорушення, зазначається термін для їх усунення.

4.7. Акт підписується членами комісії, відповідальною посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем, фізичною особою,

4.8. У випадку відмови від підписання акта в ньому робиться відповідна відмітка. У разі не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін, наступає відповідальність, передбачена чинним Законодавством.

4.9. В особливих випадках, коли правопорушник не реагує на рішення Комісії документи про правопорушення передаються до відповідних державних установ та органів.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

 

5.1. При виявленні порушення норм, передбачених даними Правилами, винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої:

-      Кодексом України «Про адміністративні правопорушення»;

-      Законом України «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування».

5.2. Цивільно-правова відповідальність за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, регламентується відповідно:

-      Цивільним кодексом України;

-         Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою»;

-         Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою»;

-         та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

5.3. При виявлені ознак злочину, питання відповідальності вирішується у відповідності до вимог Кримінального кодексу України

5.4. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» порушенням цих Правил вважається:

5.4.1. Виконання будь-яких робіт, що стосуються дійсних Правил забороняється без погодженої в установленому порядку дозвільної проектної документації, а саме:

-         розриття ґрунту для проведення земляних та/або ремонтних робіт;

-         виконання дорожніх робіт;

-         розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів будівельних об’єктів;

-         розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель (споруд);

-         улаштування нових або заміна існуючих рекламних конструкцій, малих архітектурних форм та ін.

-         також інших будівельних робіт передбачених державними будівельними нормами ДБН А3.1-5_2009.

5.4.2. Вчинення дій, що завдають шкоди об’єктам благоустрою села, навколишньому природному середовищу:

-         засмічення, забруднення місць загального користування сміттям;

-         пошкодження об’єктів благоустрою.

5.4.3. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва об’єктів:

-       засмічення території за межами огорож цих об’єктів та споруд ґрунтом і сміттям, утвореним при виконанні відповідних робіт;

-       відсутність освітлення розкопаного місця;

-       відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт;

-         виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні

терміни, вказані у дозволі;

- неякісне відновлення об’єкта благоустрою після виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

5.4.4. Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

5.4.5. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів:

-         відсутність у суб’єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ і ВГС зі спеціалізованими організаціями;

-         відсутність контейнерних майданчиків або контейнерів для сміття у місцях, в яких передбачено їх наявність, відповідно до отриманих дозвільних документів на ведення будівництва;

-         несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків;

-         завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям.

5.2.6. Спалювання на території села відходів будівництва, виробництва, а також спалювання будівельного сміття на майданчиках.

5.2.7. Транспортування будівельних матеріалів, сипучих матеріалів відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання.

5.2.8. Забруднення доріг та інших сільських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів з будівельних майданчиків.

5.2.9. Розміщення біля об’єктів будівництва дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг.

5.2.10. Розміщення об’яв, афіш, плакатів та іншої друкованої рекламної продукції у не призначених для цього місцях.

5.2.11. Проведення робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у тому числі, систем інформаційних комунікацій та обладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веденні яких знаходиться такі об’єкти.

5.2.12. Самовільний ремонт або підключення до підземних і наземних інженерних мереж.

5.2.13. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території.

5.2.14. Незадовільне забезпечення технічної справності:

-         доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок;

-         колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації;

відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів.

5.6.15 Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам):

-         постійних і тимчасових огорож, парканів, ліхтарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;

-         трансформаторних підстанцій;

-         спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин.

5.2.16. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при здійсненні будівельних робіт внаслідок використання інших джерел шуму.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Дані Правила складені у відповідності до Норм чинного законодавства та є обов’язковими для виконання учасниками правовідносин в сфері благоустрою при здійсненні цивільного та промислового будівництва з метою забезпечення дотримання вимог містобудівного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, підвищення відповідальності фізичних та юридичних осіб а також для створення комфортних умов для проживання, праці і відпочинку в с. Крюківщина.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                            І.М. Михайлюк

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____8____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

12 травня 2016 року                         с. Крюківщина                                                             № 2

 

«Про визнання офіційного електронного джерела інформації Крюківщинської сільської ради»

 

Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та від 17 травня 2001 р. № 325 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність Крюківщинської сільської ради, а також забезпечення її гласності та відкритості діяльності, на підставі Закону України «Про інформацію», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань Комісія з питань благоустрою, будівництву, транспорту, зв’язку, підприємництву та екології, сесія Крюківщинської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати офіційним електронним джерелом інформації Крюківщинської сільської ради – офіційний Веб-сайт Крюківщинської сільської ради за електронною адресою:

 1. e-krukivschyna.gov.ua

2. Затвердити Положення про офіційний Веб-сайт Крюківщинської сільської ради (додається).

3. Визначити заступника сільського голови – Костину В.А. відповідальним за оперативність   і   своєчасність надання інформації до офіційного Веб-сайту Крюківщинської сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології.

 

 

Крюківщинський сільський голова                                                                       А.П. Кріпак

Додаток № 1

до рішення

Крюківщинської сільської ради

від 12 травня 2016 № 2

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний Веб-сайт Крюківщинської сільської ради
1. Загальнi положення

1.1. Веб-сайт Крюківщинської сільської ради за адресою www.e-krukivschyna.gov.ua є офіційним джерелом інформації Крюківщинської сільської ради.

1.2. Мета створення Веб-сайту Крюківщинської сільської ради — розміщення у мережі Інтернет інформаційних матеріалів про діяльність Крюківщинської сільської ради, виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради для надання інформаційних та інших послуг територіальній громаді с. Крюківщина та інших територіальних громад України.

1.3. Офіційний Веб-сайт Крюківщинської сільської ради не підлягає ліквідації. При впровадженні нових технологій та нових вимог до дизайну та структури сайту можливе створення нової версії офіційного Веб-сайт Крюківщинської сільської ради.

1.4. Реорганізація структури Веб-сайту Крюківщинської сільської ради здійснюється за дорученням сільського голови, за письмовою пропозицією виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради з обґрунтуванням необхідності внесення змін .

 

2. Інформаційні ресурси

2.1   Основними інформаційно-ресурсними компонентами Веб-сайту Крюківщинської сільської ради є:

- Головна сторінка(новини, анонси подій);

- Інформація про склад та діяльність Крюківщинської сільської ради (керівництво ради, депутатський корпус, постійні комісії);

- Структура виконавчого комітету, розклад роботи виконавчого комітету, вакансії, порядок та умови проведення конкурсів;

- Регуляторні акти ( регуляторні акти, проекти регуляторних актів);

- Графік прийому сільського голови, заступником сільського голови, секретаря ради та депутатами Крюківщинської сільської ради;

- Рішення сесій Крюківщинської сільської ради ;

- Фотоархів ( фотоінформація) ;

- Почесні громадяни с.Крюківщина;

- Зв’язок ( контактна інформація);

- Оголошення (інформаційні оголошення);

2.2. На Сайті не розміщується інформація рекламно-комерційного характеру.

 

3. Організація робіт

3.1. Адміністратор сайту – виконавчий комітет Крюківщинської сільської ради.

3.2. Адміністратор сайту здійснює:

3.2.1. публікацію на сайті інформації;

3.2.2. пошук нових інформаційних технологій та програм з метою оптимізації структури сайту й удосконалення інформаційного обслуговування громадян.

 

4. Програмне та технічне забезпечення

4.1. Загальносистемне та спеціалізоване програмне забезпечення Сайту повинно бути ліцензійним і сумісним з іншими програмними засобами, які використовуються в органах місцевого самоврядування

4.2. Технічне обслуговування (хостінг) та забезпечення веб-серверу здійснює ТОВ «Максимум нет» згідно з договором.

 

5 . Відповідальність

5.1. Відповідальність за функціонування Веб-сайту Крюківщинської сільської ради та інформаційного наповнення покладається на виконавчий комітет Крюківщинської сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                    І.М. Михайлюк

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____8____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

12 травня 2016 року                         с. Крюківщина                                                             № 3

 

«Про прийняття автомобіля до спільної власності територіальної громади с. Крюківщина»

 

Розглянувши звернення гр. Степанюка І.В. від 07.02.2016 року щодо безоплатної передачі автомобіля марки ВАЗ д.н. АА0631ІР, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань благоустрою, будівництву, транспорту, зв’язку, підприємництву та екології, сесія Крюківщинської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Прийняти до спільної власності територіальної громади села Крюківщина від гр. Степанюка Ігоря Володимировича автомобіль ВАЗ 21074, 2010 року випуску, д.н. АА0631ІР,.

2. Утворити комісію з питань приймання-передачі автомобіля, вказаного в пункті 1 цього рішення, у складі:

1) голова комісії     – Михайлюк І.М.;

2) секретар комісії – Ковальов В.В.;

3) члени комісії       – Глуха С.М.; Савчук Ю.Д.;

3. Після подачі комісією акту приймання-передачі доручити Крюківщинському сільському голові здійснити прийняття автомобіля, вказаного в пункті 1 цього рішення, до спільної власності територіальної громади села Крюківщина в особі Крюківщинської сільської ради.

4. Після реєстрації прийнятого у власність автомобіля передати автомобіль ВАЗ 21074, 2010 року випуску Крюківщинській медичній амбулаторії ЗПСМ на праві господарського відання для задоволення медичних потреб громади с. Крюківщина

5. Технічне обслуговування та ремонт автомобіля покладається на Крюківщинську сільську раду.

6. Доручити директору Крюківщинської ЗОШ Сніцару А.І. відкрити автошколу для школярів Крюківщинської ЗОШ.

7. Після відкриття автошколи сесії Крюківщинської сільської ради розглянути питання щодо виділення автомобіля для потреб Крюківщинської ЗОШ.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань благоустрою, будівництву, транспорту, зв’язку, підприємництву та екології.

 

Крюківщинський сільський голова                                           А.П. Кріпак

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____8____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

12 травня 2016 року                         с. Крюківщина                                                             № 4

 

«Про створення конкурсної комісії з відбору виконавців земельних торгів, оцінки земель при Крюківщинській сільській раді»

 

Розглянувши рекомендацію постійної депутатської комісії Крюківщинської сільської ради з питань містобудування, архітектури та капітального будівництва щодо створення конкурсної комісії з відбору виконавців земельних торгів та оцінки земель при Крюківщинській сільській раді, керуючись ст. 136 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, Крюківщинська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити конкурсну комісію з відбору виконавців земельних торгів, оцінки земель при Крюківщинській сільській раді у складі:

1) голова комісії         – Кравченко А.М.;

2) секретар комісії     – Ломінський Є.Л.;

3) члени комісії          – П.І.Б. представник територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою);

– Лук’янчук О.В.

– Кирпатенко О.В.;

– Ваховська Н.М.;

– Лакей В.М.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології.

 

Крюківщинський сільський голова                                                                     А.П.Кріпак

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____8___ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

12 травня 2016 р.                        № 5        с. Крюківщина

 

«Про затвердження проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об’єкта благоустрою парку ім. А.Г. Шевченка на розі вул. Одеської та Парникової в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області»

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва Савенко Н.В. керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, п. 1 ч. а) ст. 28, п. 9 ч. 4 ст. 42, ч. 4, ст. 47, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Крюківщинська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію розроблену на стадії проект з капітального ремонту об’єкта благоустрою парку ім. А.Г. Шевченка на розі вул. Одеської та Парникової в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Провести експертизу кошторисної частини проектної документації з капітального ремонту об’єкта благоустрою парку ім. А.Г. Шевченка на розі вул. Одеської та Парникової в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.
 3. Доручити головам усіх постійних комісій ради опрацювати проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту об’єкта благоустрою парку ім. А.Г. Шевченка на розі вул. Одеської та Парникової в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.
 4. Погоджений проект разом із позитивним експертним звітом щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з капітального ремонту об’єкта благоустрою парку ім. А.Г. Шевченка на розі вул. Одеської та Парникової в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області подати на розгляд сесії Крюківщинської сільської ради.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Михайлюка І.М..

     

 

                           

Крюківщинський сільський голова                                                                     А.П. Кріпак

 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____8___ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

12 травня 2016 р.                        №6        с. Крюківщина

«Про зміни до сільського бюджету на 2016 рік»

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва Савенко Н.В., керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, п. 1 ч. а) ст. 28, п. 9 ч. 4 ст. 42, ч. 4, ст. 47, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крюківщинська сільська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на суму 165 000 гривень, за рахунок залишку коштів на 01.01.2016р., а саме:

- по КФК 010116 КЕКВ 2240 в сумі 20 000 грн. (з метою оплати послуг архіву);

- по КФК 010116 КЕКВ 2282 в сумі 5 000 грн. (з метою оплати навчання членів тендерного комітету);

- по КФК 090412 КЕКВ 2730 в сумі 50 000 грн. (на матеріальну допомогу жителям села);

- по КФК 100203 КЕКВ 2240 в сумі 65 000 грн. (оплата послуг із збирання та вивезення ТПВ);

- по КФК 250404 КЕКВ 2610 в сумі 25 000 грн. (субсидія КП «УКБ»).

 1. Провести перерозподіл видаткової частини загального фонду сільського бюджету по КФК 070101:

збільшити видатки по КЕКВ 2282 — + 5 000 грн.

зменшити видатки по КЕКВ 2210 — - 5 000 грн.

 

 1. Внести зміни до Додатка №3, 6 до рішення сесії Крюківщинської сільської ради «Про сільський бюджет на 2016 рік» від 21.01.2016р. № 8.

 

 1. Бухгалтерії сільської ради підготувати необхідні документи та подати їх до управління фінансів Києво-Святошинської РДА та УДКСУ у Києво-Святошинському районі.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Крюківщинський сільський голова       А.П. Кріпак

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____8___ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

12 травня 2016 р.                        №7        с. Крюківщина

«Про внесення змін в Положення про порядок

справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки та встановлення

додаткових пільг з податку на нерухоме майно

на території села Крюківщина на 2016 рік»

 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10 та 12 розділу І, статтями 265, 266 розділу VII, пунктом 33 Перехідних положень Податкового кодексу України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, з метою ефективного наповнення доходної частини сільського бюджету, Крюківщинська сільська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни в Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та встановлення додаткових пільг з податку на нерухоме майно на території села Крюківщина, в частині ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Встановити ставку податку на рівні 1% для фізичних осіб та 1% для юридичних осіб. (додаток №1).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва.

 

Крюківщинський сільський голова       А.П. Кріпак

Положення

«Про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та встановлення додаткових пільг з податку на нерухоме майно»

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки — розроблено на підставі Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) та інших законів України щодо об’єктів нерухомості».

1.2. Дане «Положення» є обов’язковим для виконання фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості на території Крюківщинської сільської ради.

1.3. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб — власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування

1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

е) гуртожитки;

ж) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

 

Розділ ІІІ. Пільги із сплати податку

1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, зменшується:

1.1. для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;

1.2. для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

1.3. для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Крюківщинська сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування.

2. Крюківщинська сільська рада може встановлювати пільги з податку, що сплачується на території с. Крюківщина з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території с. Крюківщина з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Крюківщинської сільської ради;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на території с. Крюківщина з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичні особи:

- багатодітні родини;

- малозабезпечені родини;

- учасників антитерористичної операції;

- учасників бойових дій ВВв, миротворці;

 

Розділ ІV. База оподаткування

1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

Розділ V. Ставка податку

1. Встановити ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в таких розмірах:

- для фізичних осіб: 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв.м., для житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв.м., для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та/або житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), загальна площа яких перевищує 180 кв. м..

- для фізичних осіб: 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування для об’єктів нежитлової нерухомості. При цьому до бази оподаткування не включаються господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі (наземні та підземні), літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції.

 

Розділ VІ. Порядок обчислення суми податку

1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до вказаних даним Положенням;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпунктів 1.1. та 1.2. пункту 1 розділу ІІІ даного Положення, та пільги Крюківщинської сільської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 1.3. пункту 1 розділу 6 даного Положення, та пільги Крюківщинської сільської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в даного пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам — нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

Розділ VIІ. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

VIІI. Строк та порядок сплати податку

1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування зараховується до бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Розділ ІХ . Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів у Київській області декларацію за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України, та у порядку і відповідно до вимог, передбачених главою 2 «Податкова звітність» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного ) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

 

Секретар сільської ради                                                               І.М. Михайлюк

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____8____ сесія ___7___ скликання

РІШЕННЯ

12 травня 2016 року                         с. Крюківщина                                                             № 8

«Про звільнення КП «Редакція газети «Новини Крюківщини» від сплати частини чистого прибутку в 2016 року»

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва Савенко Наталії Володимирівни, взявши до уваги лист КП «Редакція газети «Новини Крюківщини» від 05.05.2016р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крюківщинська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Комунальне підприємство «Редакція газети «Новини Крюківщини» від сплати частини чистого прибутку в 2016 році.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Крюківщинського сільського голову та головного бухгалтера КП «Редакція газети «Новини Крюківщини».

 

 

Крюківщинський сільський голова       А.П. Кріпак