Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

Дев’ята сесія VII скликання від 26.05.2016 р.

Додаток 1
до рішення дев’ятої сесії

Крюківщинської сільської ради VII скликання

26.05.2016 № 1

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про земельний податок на 2017 рік

 

Розділ І. Платники земельного податку

 1. Платниками земельного податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

 1. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України.

Розділ ІІ. Об’єкти оподаткування земельним податком

 1. Об’єктами оподаткування є:

1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 

1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Розділ ІІІ. База оподаткування земельним податком

 1. Базою оподаткування є:

 

1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

 

1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

 1. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Крюківщинською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Розділ IV. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

 

 1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

 

2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 розділу V цього Положення.

 

Розділ V. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

 1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється в розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

 

 1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України, встановлюється в розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 7.1. цього Положення;

 

 1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється в розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

 

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (сіножаті, пасовища, рілля), які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, нормативну грошову оцінку яких проведено встановлюється в розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок садових товариств;

 

 1. Ставка земельного податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

 

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки садових товариств, в тому числі за земельні ділянки наданих для індивідуального садівництва, нормативну грошову оцінку яких проведено встановлюється в розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

Розділ VІ. Пільги щодо сплати земельного податку

 

 1. Від сплати податку звільняються:

1.1. інваліди першої і другої групи;

1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

1.3. пенсіонери (за віком);

1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 1. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1 розділу цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

2.1. для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) — не більш як 0,10 гектара;

2.3. для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

2.4. для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

2.5. для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

 1. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Не понятен текст ???
 2. Від сплати податку звільняються:

Розділ VІI. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми земельного податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

1.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки/сквери державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

1.5. комунальні підприємства, організації (установи) по охороні, утриманню, експлуатації земель водного фонду та зелених насаджень села Крюківщина, які отримують фінансову підтримку з бюджету села Крюківщина;

1.6. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1.7. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створених ними у встановленому законом порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими.

VIII. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 1. Не сплачується податок за:

1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній/комунальній власності, власності державних/комунальних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі / територіальній громаді міста Києва;

1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

1.8. земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

IX. Особливості оподаткування земельного податку

 1. Крюківщинська сільська рада встановлює ставки земельного податку та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Крюківщинська сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Крюківщинської сільської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

 1. Якщо право на пільгу у платника земельного податку виникає протягом року, то він звільняється від сплати земельного податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року земельний податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
 2. Якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, земельний податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи (організації), комунальні підприємства територіальної громади села Крюківщина у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

X. Податковий період для плати земельного податку

.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати земельного податку є календарний рік.

 1. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 2. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

XI. Порядок обчислення плати земельного податку

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

 1. Платник земельного податку має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації, не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

5. Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року земельний податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, земельний податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

6.1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

6.2) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

   6.3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 1. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 1 розділу VI цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

XII. Строк сплати земельного податку

 1. Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

 

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 

 1. Облік фізичних осіб — платників земельного податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

 

 1. Податкове зобов’язання щодо плати земельного податку , визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

 1. Податкове зобов’язання з плати земельного податку, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

 1. Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

 1. Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. ????

 

7. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) земельний податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

 

 1. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами земельний податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 1. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету земельний податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

XIII. Орендна плата

 1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 

 1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 

 1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

 1. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

 

5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

 

5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

 1. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

 1. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів Х — ХII цього розділу.

 

XIV. Індексація нормативної грошової оцінки земель

1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

 

 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

 

Кі = І : 100,

 

де І — індекс споживчих цін за попередній рік.

 

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                             І.М.Михайлюк

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

26.05.2016                                                  с.Крюківщина                                                   № 2

Про доручення депутату Крюківщинської сільської ради по округу № 19 Цибульській О.В.

 

Згідно ст. 40 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» та ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення коштів забудовників ( інвесторів) як пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури села Крюківщина у зв’язку з будівництвом об’єктів, Крюківщинська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Доручити депутату Крюківщинської сільської ради по округу № 19 Цибульській О.В. опрацювати нормативно-правову базу містобудівного законодавства України, за необхідності залучити компетентних спеціалістів та підготувати методику розрахунку нормативу для одиниці створеної потужності об’єктів будівництва села Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області для розрахунків обсягів пайової участі забудовників ( інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури села Крюківщина.

Термін виконання доручення встановити до наступної чергової сесії ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва та з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології.

 

 

Сільський голова                                                                                                   А.П. Кріпак

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

26.05.2016                                                  с.Крюківщина                                                   № 3

Про зміни до сільського бюджету на 2016 рік

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва Савенко Н.В., керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, п. 1 ч. а) ст. 28, п. 9 ч. 4 ст. 42, ч. 4, ст. 47, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії районної ради від 12.05.2016 року №104-08-VII «Про внесення змін до рішення «Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2016 рік»Крюківщинська сільська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на суму 615 000 гривень, за рахунок залишку коштів на 01.01.2016р., а саме:

-  по КФК 010116 КЕКВ 2111 в сумі 60 000 грн.

-  по КФК 010116 КЕКВ 2120 в сумі 15 000 грн.

-  по КФК 100203 КЕКВ 2240 в сумі 40 000 грн.

-  по КФК 170703 КЕКВ 2240 в сумі 300 000 грн.

-  по КФК 250404 КЕКВ 2240 в сумі 200 000 грн.

 1. Провести перерозподіл видаткової частини загального фонду сільського бюджету, а саме:

по КФК 070101

-       збільшити видатки по КЕКВ 2120 — + 1 700 грн.

-       зменшити видатки по КЕКВ 2210 — - 1 700 грн.

по КФК 100203

-       зменшити видатки по КЕКВ 2240 — - 406 000 грн.

по КФК 170703

-       збільшити видатки по КЕКВ 2240 — + 406 000 грн.

 1. Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету по КДБ 41035003 «Інші субвенції» на суму 5 000 000 грн.
 2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету (бюджет розвитку) за рахунок надходження коштів субвенції з районного бюджету на суму 5 000 000 грн. по КФК 150101 КЕКВ 3142 на реконструкцію ДНЗ (ясла-садок) «Барвінок».
 3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на 01.01.2016р. в сумі 240 000,00 гривень, а саме:

-       по КФК 150101 КЕКВ 3142 в сумі 40 000 грн. (на оплату послуг з технічного нагляду за реконструкцією ДНЗ (ясла-садок) «Барвінок»);

-       по КФК 250404 КЕКВ 3110 в сумі 200 000 грн. (з метою придбання камер відеоспостереження для с. Крюківщина).

 1. Внести зміни до Додатка №1, 3, 4, 5, 6 до рішення сесії Крюківщинської сільської ради «Про сільський бюджет на 2016 рік» від 21.01.2016р. № 8.
 2. Бухгалтерії сільської ради підготувати необхідні документи та подати їх до управління фінансів Києво-Святошинської РДА та УДКСУ у Києво-Святошинському районі.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова    А.П. Кріпак

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

26.05.2016                                                  с.Крюківщина                                                   № 4

Про виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво артезіанської свердловини на території села Крюківщина

 

Керуючись Законом України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення водопостачання в селі Крюківщина, Крюківщинська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл КП «Благоустрій Крюківщини» (Буряк О.П.) на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво артезіанської свердловини на території села Крюківщина.
 2. Уповноважити директора КП «Благоустрій Крюківщини» Буряка О.П. до 1 вересня 2016 року:

- укласти договір на розробку проекту артезіанської свердловини на землі села Крюківщина;

- вирішити з директором Крюківщинської ЗОШ I-IIIступенів Сніцар А.І. питання оформлення права користування земельною ділянкою для будівництва артезіанської свердловини на території села Крюківщина (ділянка школи).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології (Ковальов Вадим Валерійович – голова комісії).

 

Сільський голова                                                                                   А.П.Кріпак

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

26.05.2016                                                  с.Крюківщина                                                   № 5

Про подачу позовної заяви до Києво-Святошинського районного суду Київської області

 

Керуючись Законом України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, Крюківщинська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звернутися до Києво-Святошинського районного суду Київської області з позовною заявою про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, за адресою вул. Київська (біля будинковолодіння №50),с. Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська область.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних відносин та екології (Ковальов Вадим Валерійович – голова комісії).

Сільський голова                                                                                   А.П.Кріпак