Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

Загальні положення

cтаном на 10.05.2017 р.

Умови впровадження Накопичувальної системи

Відповідно до п.9 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058, перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду здійснюється в разі одночасного підвищення заробітної плати застрахованій особі та лише після виконання таких умов:

 • забезпечення виплати пенсій у солідарній системі в розмірі, передбаченому ч.3 ст.46 Конституції України;
 • збалансованості бюджету Пенсійного фонду відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 • створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі:
 • повного впровадження системи персоніфікованого обліку та створення системи автоматизованого звітування щодо стану накопичувальних пенсійних рахунків застрахованих осіб з урахуванням стану пенсійних активів;
 • створення програмно-технічного комплексу для системи збирання страхових внесків до Накопичувального фонду, сумісного з системою електронних переказів банків;
 • прийняття законодавчих актів, необхідних для функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;
 • призначення всіх членів Ради Накопичувального фонду;
 • проведення конкурсів та укладення договорів з компаніями з управління активами, зберігачем та аудитором Накопичувального фонду;
 • набуття досвіду роботи системи недержавного пенсійного забезпечення;
 • забезпечення фінансування з Державного бюджету втраченої частини страхових коштів у солідарній системі у зв’язку з перерахуванням частини страхових внесків до Накопичувального фонду.

Визначення термінів

Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • довічна пенсія (ануїтет) – пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи або на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються в договорі страхування довічної пенсії, укладеному із страховою організацією, що сплачується особі після досягнення нею пенсійного віку або членам її сім’ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених Законом №1058;
 • застрахована особа – фізична особа, яка підлягає загальнообов’язковому державному  пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • інвестиційний дохід – сума приросту вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду за визначений проміжок часу, отримана за  рахунок зміни їх ринкової вартості, і прибутку (збитку) від здійснення операцій  з активами та пасивних доходів, нарахованих за цими пенсійними активами;
 • інвестиційний прибуток (збиток) – різниця між сумою інвестиційного доходу Накопичувального пенсійного фонду, отриманого за визначений проміжок часу, та сумою адміністративних видатків Накопичувального пенсійного фонду за цей період та оплату послуг, визначених відповідно Закону №1058;
 • компанія з управління активами – юридична особа, яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та обирається за результатами конкурсу;
 • зберігач – банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та відповідає вимогам Закону №1058 щодо зберігання та обслуговування коштів Накопичувального фонду;
 • накопичувальний пенсійний рахунок – частина персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, яка відображає стан пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • Накопичувальний державний фонд (далі – Накопичувальний фонд) – цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до Закону №1058, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам або членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені Законом №1058;
 • недержавний пенсійний фонд – суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення (далі – пенсійний фондсуб’єкт другого рівня) – недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам Закону №1057 для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 • пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування – грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов’язання щодо них, які сформовані відповідно до Закону № 1058 в Накопичувальному фонді або у недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 • одиниця пенсійних активів – показник системи   персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 • основні напрями інвестиційної політики – документ, який визначає напрями та обмеження інвестування коштів Накопичувального фонду,  рівні інвестиційного доходу, суми коштів на адміністративні витрати, видатки на фінансування оплати договорів страхування довічних пенсій та одноразових виплат у відповідному році;
 • професійна діяльність з управління активами в частини пенсійних активів – професійна діяльність, пов’язана з  управлінням пенсійними активами Накопичувального фонду з метою збереження їх вартості та отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб;
 • Рада Накопичувального фонду – вищий колегіальний орган управління Накопичувальним фондом, що створюється та діє в порядку, визначеному Законом №1058.

Накопичувальна система

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (накопичувальна система), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення  та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов’язковість участі  та обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.

Суб’єкти накопичувальної системи

Суб’єктами накопичувальної системи є:

 • особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;
 • Накопичувальний фонд;
 • недержавні пенсійні фонди – суб’єкти другого рівня;
 • юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами;
 • зберігач;
 • страхові організації.

Недержавні пенсійні фонди – суб’єкти другого рівня

Право на участь у другому рівні системи пенсійного забезпечення має пенсійний фонд, який отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, видану Нацкомфінпослуг.

Пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, повинен відповідати таким вимогам:

 • досвід роботи пенсійного фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення – не менше трьох років до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 • мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з:
 • адміністратором, який відповідає вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;
 • компанією з управління пенсійними активами, яка має власний капітал не менше 25 мільйонів гривень та досвід роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше п’яти років;
 • зберігачем недержавних пенсійних фондів, який має розмір регулятивного капіталу не менш як 500 мільйонів гривень.

Власність учасника Накопичувального фонду

Всі накопичені пенсійні кошти в сумі розміру пенсійних внесків, що сплачені на користь учасника Накопичувального фонду, та розподіленого на його користь прибутку Накопичувального фонду є власністю учасника Накопичувального фонду, якою він розпоряджається згідно з Законом №1058.

На всі пенсійні накопичення учасника фонду розповсюджується право успадкування.