Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

Шістнадцята сесія VII скликання (І пленарне засідання) від 22.12.2016 р.

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістнадцята сесія  VII скликання

(І пленарне засідання)

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2016                                                с. Крюківщина                                                           №1

 

 

Про сільський бюджет на 2017 рік                                                                      

 

Відповідно Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», Крюківщинська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 14 027 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 10 400 тис. грн., з них субвенція з районного бюджету в сумі 2 394 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 3 627 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  3 450 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 14 027 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 10 400 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 3 627 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 3 450 тис.грн.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів сільського  бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 10 400 тис. грн. та спеціальному фонду 3 627 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3 тис. гривень.

 

 1. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 100 тис. гривень.

 

 1. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:
 • Оплата праці працівників бюджетних установ (2110)
 • Нарахування на оплату праці (2120)
 • Придбання медикаментів та перев’язувального матеріалу (2220)
 • Забезпечення продуктами харчування (2230)
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)
 • Соціальне забезпечення (2700)

 

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (сільських) програм у сумі 1 254,5 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Крюківщинській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету  на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Встановити, що розпорядженням сільського голови протягом бюджетного періоду в виняткових випадках дозволяється здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

 

 1. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Дане рішення вводиться в дію з 1 січня 2017 року.

 

 

             

Сільський голова   А.П. Кріпак

 

 

 

№ ОКРУГУ ДЕПУТАТА

ПІБ ДЕПУТАТА

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

1

Кирпатенко Олег Васильович

х

 

 

2

Скоць Олександр Зіновійович

відсутній

 

 

3

Ткаченко Анатолій Михайлович

відсутній

 

 

4

Ваховська Надія Матвіївна

х

 

 

5

Ковальов Вадим Валерійович

х

 

 

6

Савенко Наталія Володимирівна

х

 

 

8

Козенко Роман Миколайович

х

 

 

9

Макаренко Оксана Василівна

х

 

 

10

Савчук Юрій Дмитрович

х

 

 

11

Савенко Андрій Миколайович

відсутній

 

 

12

Овчарук Роман Миколайович

відсутній

 

 

13

Лакей Василь Миколайович

х

 

 

14

Сидоренко  Валерій Миколайович

х

 

 

15

Рябоконь Олег Романович

х

 

 

16

Вершинін Микола Олександрович

х

 

 

17

Буханенко Олександр Олександрович

відсутній

 

 

18

Лук’янчук Олег Володимирович

х

 

 

19

Цибульська Олена Василівна

х

 

 

20

Смик Анатолій Савелійович

х

 

 

21

Галата Юрій Миколайович

х

 

 

22

Яровий Михайло Павлович

відсутній

 

 

7

Секретар Крюківщинської сільської ради

Михайлюк Іван Миколайович

відсутній

 

 

_____

Крюківщинський сільський голова Кріпак Андрій Петрович

х