Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

Тендер

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: ——;

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №054188, «ВДЗ» №194(17.02.2015) від 17.02.2015;

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №054188/1, «ВДЗ» №194(17.02.2015) від 17.02.2015;

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №061754, «ВДЗ» №198(23.02.2015) від 23.02.2015;

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №092030, «ВДЗ» №216(20.03.2015) від 20.03.2015

 4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 09.02.2015.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 04.02.2015, 12-00 год., м. Вишневе, вул. Київська, 2-б.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

  255 000 грн. 00 коп. з ПДВ;(цифрами)
  (двісті пятдесят пять тисяч грн. 00 коп.);(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство  «Київобленерго»;

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23243188;

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, тел./факс (04598) 5-27-29, (044)494-43-20.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 17.03.2015 р., 255 000,00 грн. з ПДВ.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:

Публічне акціонерне товариство  «Київобленерго», згідно з статтею 16 Закону України від 01.06.2010р. Закону України №2289-VI “Про здійснення державних закупівель” (з подальшими змінами) відповідає кваліфікаційним критеріям для оформлення в установленому порядку договору закупівлі електроенергії за державні  кошти для власних потреб бюджетних установ та організацій,  так як має відповідне:

 обладнання та матеріально-технічної базу;

 працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 досвід виконання аналогічних договорів;

-  фінансову спроможність.

11. Інша інформація:

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідно до Переліку суб’єктів природних монополій Київської області ПАТ             «Київобленерго» — суб’єкт природних монополій. У зв’язку з цим, виникає необхідність у закупівлі енергії електричної за переговорною процедурою закупівлі.

З метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також зважаючи на те, що постачання енергії електричної необхідно здійснювати з січня 2015 року Крюківщинська сільська рада має необхідність укласти договір з ПАТ «Київобленерго» на закупівлю електричної енергії .

12. Склад комітету конкурсних торгів

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:              заст. сільського голови                                                                                     Буханенко В.І.
Секретар комітету з конкурсних торгів:   діловод сільської ради                                                                                        Даниленко Н.Б.
Члени комітету з конкурсних торгів:гол. бухгалтер сільської ради                                                                               Лимар А.Д.
касир сільської ради                                                                                           Козенко В.М.
 

М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про відміну переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування: Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04358566;

1.3. Місцезнаходження: с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136;

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля пари та гарячої води, постачання пари та гарячої види (теплова енергія) код 35.30.1 згідно з ДК 016:2010;

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 170,522 Гкал;

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади та установи Замовника;

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.

3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №056786, «ВДЗ» №196(19.02.2015) від 19.02.2015

4. Відміна переговорної процедури закупівлі.

4.1. Дата прийняття рішення: 24.02.2015.

4.2. Підстава: у зв’язку з допущенням порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів __________________/В.І. Буханенко/

                                                                                                   М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ЗМІНИ ДО

РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

код за ЄДРПОУ: 04358566

 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Енергія електрична Код Державного класифікатора продукції та послугДК 016-2010-35.11.1 2273 255 000,00 гривень (Двісті п’ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 42 500,00 грн. Закупівля в одного учасника Протягом 2015  

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «27» лютого 2015р. №3-з.д.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
___В.І. Буханенко____
(ініціали та прізвище)
  М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
___Н.Б. Даниленко___
(ініціали та прізвище)

 

  №1                                                                

ЗМІНИ ДО ДОДАТКА   

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

код за ЄДРПОУ: 04358566

 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5
 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них: Код ДК 26.20.1Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої: Код ДК 26.20.2  3110 10 000 Протягом року    
РАЗОМ: 10 000,00    
 КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  
Капітальний ремонт світлофорного обєкта 3132 200 000 Протягом року    
Проект благоустрою сільського парку с.Крюківщина 3132 60 000 Протягом року    
Капітальний ремонт дороги по вул. Райдужна 3132 363 000 Протягом року    
Капітальний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького 3132 510 000 Протягом року    
Капітальний ремонт дороги по вул.Миру до перехрестя та продовж.вул.Яблунева 3132 200 000 Протягом року    
Кт за 2014 рік 3132 467 340    
РАЗОМ: 1 800 340,00     
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  
Реконструкція центральної частини території с.Крюківщина 3142 285 805,00 Протягом року    
Реконструкція ДНЗ «Барвінок»  в с.Крюківщина 3142 1 500 000,00 Протягом року    
Кт за 2014 рік 3142 93 985,00    
РАЗОМ: 1 879 790,00     

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05 лютого 2015 р.  № 2-з.д.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів    ________________/В.І. Буханенко/

№2

ЗМІНИ ДО ДОДАТКА

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

код за ЄДРПОУ: 04358566

 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Вироби канцелярські, паперові Код ДК: 17.23.1;Чорнило друкарське Код ДК: 20.30.2;Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.  Код ДК: 22.29.2;

Вироби з дроту, ланцюги та пружини Код ДК: 25.93.1;

Носії інформації магнітні й оптичні Код ДК : 26.80.1;

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумеровання; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки Код ДК: 32.99.1

Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини Код ДК: 28.23.1

2210 - 7 000,00 Протягом року  
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція Код ДК: 17.22.1;Мило, засоби мийні та засоби для чищення Код ДК: 20.41.3Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення Код ДК: 20.41.4

Вироби текстильні готові Код ДК: 13.92.2

2210 - 29 454,00 Протягом року  
Фарби та лаки на основі полімерів Код ДК:20.30.1;Фарби та лаки, інші, та повязана з ними продукція; барвники художні та друк-кі чорнила Код ДК: 20.30.2;Клеї Код ДК: 20.52.1;

Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) Код ДК: 22.19.1;

Вироби пластмасові для буд-тва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді не пластикові Код ДК: 22.23.1;

Вапно гашене, негашене та гідравлічне Код ДК: 23.52.1;

Розчини будівельні Код ДК: 23.64.1;

Замки та завіси Код ДК: 25.72.1

Інструменти ручні для використання в сільському госп-ві, садівництві ти лісному госп-ві Код ДК: 25.73.1;

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові  Код ДК: 27.40.1;

Пристрої електромонтажні Код ДК: 27.33.1;

Мітли та щітки Код ДК: 32.91.1.

2210 - 49 000,00 Протягом року  
Шоколад і цукрові кондитерські вироби Код ДК:10.82.2 2210 - 20 000,00 Протягом року  
Вироби пластмасові інші Код ДК: 22.29.2;Вироби господарські та декоративні керамічні Код ДК: 23.41.1Вироби ножові та столові прибори Код ДК: 25.71.1

Вироби електричні побутові Код ДК: 27.51.2

2210 - 44 446,00 Протягом року  
Вироби текстильні готові для домашнього господарства Код ДК: 13.92.1; 2210 - 40 000,00 Протягом року  
Меблі для сидіння та їхні частини Код ДК: 31.00.1; 2210 - 15 000,00 Протягом року  
РАЗОМ: - 204 900,00  
 КЕКВ 2220 «Медикаменти та перевязувальні матеріали»
Пестициди та інші агрохімічні продукти Код ДК:20.20.1 2220 - 1 000,00 Протягом року  
Ліки  Код ДК: 21.20.1;Препарати фармацевтичні, інші  Код ДК: 21.20.2  2220 - 9 000,00 Протягом року  
РАЗОМ: - 10 000,00   
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»
М’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолодженеКод ДК: 10.11.1  2230 -53 771,97 Протягом року  
Яйця у шкаралупі, свіжі Код ДК: 01.47.2М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене Код ДК: 10.12.1

 

2230 - 38 174,20 Протягом року  
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи замороженаКод ДК: 10.20.1  2230 - 25 520,10 Протягом року  
Молоко та вершки, рідинні, обробленіКод ДК: 10.51.1 2230 -52 143,95 Протягом року  
Масло вершкове та молочні пасти Код ДК: 10.51.3;Сир сичужний та кисломолочний сир Код ДК: 10.51.4;Продукти молочні, інші Код ДК 10.51.5.

 

2230 -71 468,16 Протягом року  
Овочі бобові сушені Код ДК: 01.11.7;Овочі листкові  Код ДК: 01.13.1;Культури овочеві плодоносні, інші  Код ДК: 01.13.3;

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 

Код ДК: 01.13.4;

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну  Код ДК: 01.13.5;

Буряки цукрові та насіння цукрових буряків  Код ДК:01.13.7;

Плоди тропічних і субтропіч. культур Код ДК: 01.22.1;

Плоди цитрусових культур Код ДК: 01.23.1;

Яблука  Код ДК: 10.24.1;

Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші

Код ДК: 01.24.2

 

2230 -47 044,62 Протягом року  
Олії рафіновані Код ДК: 10.41.5;Борошно зернових і овочевих культур; їхні сумішіКод ДК:10.61.2;

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур Код ДК: 10.61.3;

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби

Код ДК: 10.73.1;

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса Код ДК: 10.81.1; Код ДК: 10.84.3

 

2230 -57 354,00 Протягом року  
Соки фруктові та овочеві  Код ДК: 10.32.1;Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  Код ДК: 10.39.1;Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані Код ДК: 10.39.2;

Вироби кондитерські, борошняні: пряники, печиво здобне, вафлі та вафельні облатки  Код ДК: 10.72.1;

Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок Код ДК: 10.82.1;

Чай і кава, оброблені  Код ДК: 10.83.1;

Дріжджі, пекарські  Код ДК: 10.89.13-34.00

 

2230 -33 589,78 Протягом року  
Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання Код ДК: 10.71.1 2230 -12 721,77 Протягом року  
РАЗОМ: - 391 788,55  
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Послуги лікувальних закладів Код ДК: 86.10.1Послуги у сфері охорони здоровя Код ДК: 86.90.1 2240 - 3 662,76 Протягом року  
Послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у.Код ДК: 64.19.3  2240 - 471,00 Протягом року  
Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів  Код ДК: 38.11.6  2240 -2 672,86 Протягом року  
РАЗОМ: - 6 806,62   
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія) Код ДК: 35.30.1  2271 53 000,00 Протягом року  
РАЗОМ: 53 000,00  
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»
Обробляння та розподіляння води трубопроводамиКод ДК: 36.00.2  2272 - 26 703,12 Протягом року  
РАЗОМ: - 26 703,12  
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
Послуги щодо планування міських і сільських поселень Код ДК: 71.11.3  2281 100 000,00 Протягом року    
РАЗОМ: 100 000,00  
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природ.середовища 2282 - 1 500,00 Протягом року    
РАЗОМ: - 1 500,00  

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27 лютого 2015 р.  № 3-з.д.

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів    ________________/В.І. Буханенко/

 

 

№3

ЗМІНИ ДО ДОДАТКА

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

код за ЄДРПОУ: 04358566

 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Меблі для сидіння та їхні частини Код ДК: 31.00.1;  2210 - 5 000,00 Протягом року  
РАЗОМ: - 5 000,00  
 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання Код ДК: 95.11.1 2240 5 000,00 Протягом року  
РАЗОМ:  5 000,00  
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»
Будування ліній електропередавання та ліній зв’язкуКод ДК: 42.22.2 3142  25 000,00 Протягом року  
РАЗОМ: 25 000,00  

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06 березня 2015 р.  № 4-з.д.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів    ________________/В.І. Буханенко/

 

 

 

 

                                                                     № 4

ЗМІНИ ДО ДОДАТКА

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

код за ЄДРПОУ: 04358566

 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Вироби канцелярські, паперові Код ДК: 17.23.1;

Чорнило друкарське Код ДК: 20.30.2;

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.  Код ДК: 22.29.2;

Вироби з дроту, ланцюги та пружини Код ДК: 25.93.1;

Носії інформації магнітні й оптичні Код ДК : 26.80.1;

2210 - 33 000,00 Протягом року  
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція Код ДК: 17.22.1;

Мило, засоби мийні та засоби для чищення Код ДК: 20.41.3

Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення Код ДК: 20.41.4

Вироби текстильні готові Код ДК: 13.92.2

2210 - 30 400,00 Протягом року  
РАЗОМ: - 63 400,00  
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Продаж рекламного місця вгазетах

Код ДК: 58.13.3

2240 3 200,00 Протягом року  
Послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у.

Код ДК: 64.19.3

2240 -200,00 Протягом року  
Послуги інженерні

Код ДК: 71.12.1

2240 20 000,00 Протягом року  
Поточний ремонт дороги по вул. Дружби 2240 - 27 447,00 Протягом року  
Поточний ремонт доріг по ін. вулицям  2240 -91 553,00 Протягом року  
Поточний ремонт дороги по вул.Мічуріна  2240 119 000,00 Протягом року  
РАЗОМ: 23 000,00  

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05 травня 2015 р.  № 5-з.д.

 

Голова комітету з конкурсних торгів    ________________/Є.Л. Ломінський/

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі1.

Замовник:

1.1. Найменування: Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04358566.1.3. Місцезнаходження: с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136;

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Буханенко Віктор Іванович, заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел. (4598)50985, SGluha@i.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області, 04358566;

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: «04» лютого 2015 року.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля пари та гарячої води, постачання пари та гарячої види (теплова енергія) код 35.30.1 згідно з ДК 016-2010

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 170,522 Гкал.;

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади та установи Замовника;

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року.

 3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:Комунальне підприємство «Благоустрій Крюківщини» Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37606213;

3.3. . Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н. с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, тел./факс (04598) 6-31-63.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідно до Переліку суб’єктів природних монополій Київської області КП «Благоустрій Крюківщини» — суб’єкт природних монополій. У зв’язку з цим, виникає необхідність у закупівлі пари та гарячої води, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) за процедурою закупівлі в одного учасника.

КП «Благоустрій Крюківщини», згідно з статтею 16 Закону України від 01.06.2010р. Закону України №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» відповідає кваліфікаційним критеріям для оформлення в установленому порядку договору закупівлі пари та гарячої води, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) за державні кошти для власних потреб бюджетних установ та організацій, так як має відповідне:

обладнання та матеріально-технічної базу;

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

досвід виконання аналогічних договорів;

- фінансову спроможність.

З метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також зважаючи на те, що закупівлю пари та гарячої води, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) необхідно здійснювати з січня 2015 року Крюківщинська сільська рада має необхідність укласти договори з КП «Благоустрій Крюківщини» на закупівлю пари та гарячої води, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) згідно встановленого тарифу (944,16 грн. з ПДВ) в обсязі 170,522Гкал на загальну вартість 161 000 грн. 00 коп. (сто шістдесят одна тисяча грн. 00 коп.).

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Лист – відповідь територіального відділення АМКУ № 02-06/241 від 05.02.2014;

Лист – відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №3302-05/7517-08 від 12.03.2014;

Перелік суб’єктів природних монополій Київської області.

 Заступник голови комітету з конкурсних торгів __________________/В.І. Буханенко/

                                                                                                   М.П.

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування:Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04358566;

1.3. Місцезнаходження: с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136;

1.4. Реєстраційнийрахунокзамовника: 35413005026517 в УДКСУ в Київськійобласті;

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Буханенко Віктор Іванович, заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел. (4598)50985, SGluha@i.ua.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисомабоочікуванавартість предмета закупівлі: 255 000 грн. 00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.krukivschina.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Енергіяелектрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.11.1;

4.2. Кількістьтоварівабообсягвиконанняробітчинаданняпослуг: 160852,83кВт.год

4.3. Місце поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг: заклади та установи Замовника;

4.4. Строк поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг: протягом 2015 року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:Публічне акціонерне товариство «Київобленерго»,08132,м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, тел./факс (04598) 5-27-29;

6. Інформація про ціну пропозиції: 255 000 грн. 00 коп.(двісті п’ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.), тариф 1,5853 грн. з ПДВ за 1 кВт.год.

7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів __________________/В.І. Буханенко/

                                                                                                   М.П.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування:Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04358566;

1.3. Місцезнаходження: с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136;

1.4. Реєстраційнийрахунокзамовника: 35413005026517 в УДКСУ в Київськійобласті;

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Буханенко Віктор Іванович, заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел. (4598)50985, SGluha@i.ua.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисомабоочікуванавартість предмета закупівлі:161 000 грн. 00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.krukivschina.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля пари та гарячої води, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) код 35.30.1 згідно з ДК 016-2010;

4.2. Кількістьтоварівабообсягвиконанняробітчинаданняпослуг: 170,522Гкал;

4.3. Місце поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг: заклади та установи Замовника;

4.4. Строк поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг: протягом 2015 року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:Комунальне підприємство «Благоустрій Крюківщини» Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н. с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, тел./факс (04598) 6-31-63;

6. Інформація про ціну пропозиції: 161 000 грн. 00 коп. (сто шістдесят одна тисяча грн. 00 коп.), тариф 944,16 грн. з ПДВ за 1 Гкал.

7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів __________________/В.І. Буханенко/

                                                                                                   М.П.

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04358566.1.3. Місцезнаходження: с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136;

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Буханенко Віктор Іванович, заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел. (4598)50985, SGluha@i.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області, 04358566;

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: «04» лютого 2015 року. 2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.11.1;

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 160852,83 кВт.год;

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади та установи Замовника;

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:Публічне акціонерне товариство «Київобленерго»;3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23243188;

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, тел./факс (04598) 5-27-29, (044)494-43-20.

 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

 

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2002 р. N 475 «Про порядок постачання електричної енергії», потреба в електроенергії установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, забезпечується за договорами, укладеними з енергопостачальною організацією (ПАТ «Київобленерго»), яка в свою чергу, здійснює постачання електроенергії вказаним категоріям споживачів через підприємства — районні підрозділи.

ПАТ «Київобленерго»,згідно з статтею 16 Закону України від 01.06.2010р. Закону України №2289-VI “Про здійснення державних закупівель” відповідає кваліфікаційним критеріям для оформлення в установленому порядку договору закупівлі електричної енергії за державні кошти для власних потреб бюджетних установ та організацій, так як має відповідні:

обладнання та матеріально-технічну базу;

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

досвід виконання аналогічних договорів;

- фінансову спроможність.

З метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також зважаючи на те, що постачання електричної енергії необхідно здійснювати з січня 2015 року Крюківщинська сільська рада має необхідність укласти договори з ПАТ «Київобленерго» на закупівлю енергії електричної згідно встановленого тарифу (1,5853 грн. з ПДВ) в обсязі 160 852,83 кВт.год на загальнувартість 255 000 грн. 00 коп. (двісті пятдесят пять тисяч грн. 00 коп.).

 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2002 р. N 475 «Про порядок постачання електричної енергії»;

Перелік суб’єктів природних монополій Київської області.

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів __________________/В.І. Буханенко/

                                                                                                   М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

код за ЄДРПОУ: 04358566

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія)Код Державного класифікатора продукції та послуг

ДК 016-2010-35.30.12271161 000,00 гривень (Сто шістдесят одна тисяча грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 26 833,33 грн.Закупівля в одного учасникаПротягом 2015 Енергія електрична Код Державного класифікатора продукції та послугДК 016-2010-35.11.12273255 000,00 гривень (Двісті п’ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 42 500,00 грн.Закупівля в одного учасникаПротягом 2015

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.01.2015 р. № 1

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
___В.І. Буханенко____
(ініціали та прізвище)
  М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
___Н.Б. Даниленко___
(ініціали та прізвище)

 

Додаток до Річного плану закупівель від 30.01.2015р.

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,

що здійснюються без проведення процедур закупівель

на 2015 рік
Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області

код за ЄДРПОУ: 04358566

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5
 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Вироби канцелярські, паперові Код ДК: 17.23.1;Чорнило друкарське Код ДК: 20.30.2;Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. Код ДК: 22.29.2;

Вироби з дроту, ланцюги та пружини Код ДК: 25.93.1;

Носії інформації магнітні й оптичні Код ДК : 26.80.1;

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумеровання; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки Код ДК: 32.99.1

Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини Код ДК: 28.23.1

2210   70 000,00

 

 

Протягом року

 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція Код ДК: 17.22.1;Мило, засоби мийні та засоби для чищення Код ДК: 20.41.3Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення Код ДК: 20.41.4

Вироби текстильні готові Код ДК: 13.92.2

221070 000,00Протягом року

 Фарби та лаки на основі полімерів Код ДК:20.30.1;Фарби та лаки, інші, та пов’язана з ними продукція; барвники художні та друк-кі чорнила Код ДК: 20.30.2;Клеї Код ДК: 20.52.1;

Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) Код ДК: 22.19.1;

Вироби пластмасові для буд-тва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді не пластикові Код ДК: 22.23.1;

Вапно гашене, негашене та гідравлічне Код ДК: 23.52.1;

Розчини будівельні Код ДК: 23.64.1;

Замки та завіси Код ДК: 25.72.1

Інструменти ручні для використання в сільському госп-ві, садівництві ти лісному госп-ві Код ДК: 25.73.1;

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові Код ДК: 27.40.1;

Пристрої електромонтажні Код ДК: 27.33.1;

Мітли та щітки Код ДК: 32.91.1.

 221099 000,00 

 

 

 

 Протягом року  Газети друковані Код ДК: 58.13.1Журнали та періодичні видання друковані Код ДК 58.14.1 2210 40 000,00Протягом року Шоколад і цукрові кондитерські вироби Код ДК:10.82.22210 20 000,00 Протягом року Вироби пластмасові інші Код ДК: 22.29.2;Вироби господарські та декоративні керамічні Код ДК: 23.41.1Вироби ножові та столові прибори Код ДК: 25.71.1

Вироби електричні побутові Код ДК: 27.51.2

2210 44 446,00Протягом року   Вироби текстильні готові для домашнього господарства Код ДК: 13.92.1; 2210 40 000,00Протягом року   Меблі для сидіння та їхні частини Код ДК: 31.00.1; 2210 20 000,00Протягом року   Кт за 2014 рік2210 5 054,00 

    РАЗОМ:  408 500,00  КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» Пестициди та інші агрохімічні продукти Код ДК:20.20.12220 1 000,00Протягом року  Ліки Код ДК: 21.20.1;Препарати фармацевтичні, інші Код ДК: 21.20.2

2220 9 000,00Протягом року  РАЗОМ: 10 000,00   КЕКВ 2230 «Продукти харчування» М’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолодженеКод ДК: 10.11.1

223070 000,00Протягом року  Яйця у шкаралупі, свіжі Код ДК: 01.47.2М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене

Код ДК: 10.12.1

223040 000,00Протягом року  Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи замороженаКод ДК: 10.20.1

2230 30 000,00Протягом року   Молоко та вершки, рідинні, обробленіКод ДК: 10.51.1

2230 60 000,00Протягом року  Масло вершкове та молочні пасти Код ДК: 10.51.3;Сир сичужний та кисломолочний сир Код ДК: 10.51.4;

Продукти молочні, інші Код ДК 10.51.5.

2230 80 000,00Протягом року Овочі бобові сушені Код ДК: 01.11.7;Овочі листкові Код ДК: 01.13.1;Культури овочеві плодоносні, інші Код ДК: 01.13.3;

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні

Код ДК: 01.13.4;

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну   Код ДК: 01.13.5;

Буряки цукрові та насіння цукрових буряків Код ДК:01.13.7;

Плоди тропічних і субтропіч. культур Код ДК: 01.22.1;

Плоди цитрусових культур Код ДК: 01.23.1;

Яблука Код ДК: 10.24.1;

Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші

Код ДК: 01.24.2

2230 50 000,00 Протягом року  Олії рафіновані Код ДК: 10.41.5;Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші

Код ДК:10.61.2;

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур Код ДК: 10.61.3;

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби

Код ДК: 10.73.1;

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса Код ДК: 10.81.1; Код ДК: 10.84.3

2230 60 000,00Протягом року  Соки фруктові та овочеві Код ДК: 10.32.1;Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі   Код ДК: 10.39.1;

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані Код ДК: 10.39.2;

Вироби кондитерські, борошняні: пряники, печиво здобне, вафлі та вафельні облатки Код ДК: 10.72.1;

Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок Код ДК: 10.82.1;

Чай і кава, оброблені Код ДК: 10.83.1;

Дріжджі, пекарські   Код ДК: 10.89.13-34.00

2230 40 000,00Протягом року  Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання Код ДК: 10.71.12230 15 000,00 Протягом року  РАЗОМ:  445 000,00   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Послуги щодо передавання даних і повідомленьКод ДК: 61.10.1;

Послуги телекомунікаційні, інші Код ДК: 61.90.1

2240 7 800,00Протягом року  Послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у.Код ДК: 64.19.3

 2240 1 300,00Протягом року  Послуги лікувальних закладів Код ДК: 86.10.1 2240 10 000,00Протягом року   Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення Код ДК: 62.02.22240 10 500,00Протягом року  Послуги щодо очищування, іншіКод ДК: 81.29.1

 

 224013 000,00Протягом року  Послуги ветеринарні Код ДК: 75.00.12240 10 000,00  Протягом року  Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг Код ДК: 53.10.19 2240 1 500,00Протягом року  Збирання небезпечних відходів Код ДК: 38.12.1 2240 9 400,00Протягом року  Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання Код ДК: 33.14.1 2240 99 000,00Протягом року  Ремонтування іншого устаткованняКод ДК: 33.19.1

 224099 000,00Протягом року   

 Поточний ремонт дороги по вул. Дружби 224099 000,00Протягом року   Поточний ремонт дороги по провул. Кірова  224095 000,00Протягом року   Поточний ремонт дороги по провул. Балукова  224095 000,00Протягом року   Поточний ремонт дороги по провул. Південному  224099 000,00Протягом року   Поточний ремонт доріг по ін. вулицям 224091 553,00Протягом року    Кт за 2014 рік2240 9 497,00   РАЗОМ:  750 550,00   КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» Обробляння та розподіляння води трубопроводамиКод ДК: 36.00.2

2272 27 800,00Протягом року  РАЗОМ:  27 800,00  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  Проведення навчально тренувальних зборів та змагань 228228 000,00Протягом року  Оздоровлення та відпочинок дітей2282100 000,00Протягом року  Фінансування виконання громадських робіт22824 000,00Протягом року  Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природ.середовища22821 500,00 Протягом року   РАЗОМ:133 500,00   КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам»  Дотація КП «Благоустрій Крюківщини» 2610 150 000,00Протягом року    РАЗОМ: 150 000,00   КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  Матеріальна допомога жителям села2730130 000,00 Протягом року    РАЗОМ: 130 000,00   КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  Інші поточні видатки (пеня, податки)2800  1 499,94 Протягом року    Кт за 2014 рік2800  0,06    РАЗОМ: 1 500,00   КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  Капітальний ремонт дороги по вул.Миру до перехрестя та продовж.вул.Яблунева3132 800 000,00 Протягом року    РАЗОМ: 800 000,00  

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30 січня 2015 р. № 1

 

 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів   ______/В.І. Буханенко/

ЗВІТ 
про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26 (872) від 31.03.2014 р. — № 091027.

2. Договір про закупівлю

2.1. Номер договору: № 49 ;

2.2. Дата укладення договору:23.04.2014 р;

2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 139 000 грн. 00 коп з ПДВ..

3. Замовник.

3.1. Найменування:Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області;

3.2. Код за ЄДРПОУ: 04358566;

3.3. Місцезнаходження: с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136;.

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Комунальне підприємство «Благоустрій Крюківщини» Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37606213;

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, тел./факс (04598) 6-31-63;

5. Предмет закупівлі.

5.1. Найменування: закупівля пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (теплова енергія) код 35.30.1 згідно з ДК 016-2010;

5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором: 195,294 Гкал;

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади та установи Замовника;

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: протягом 2014 року.

6. Строк дії договору: до 31 грудня 2014 року.

7. Сума оплати за договором: 106 704 грн. 79 коп.

 

 

Заступник голови Комітету

з конкурсних торгів                                        В.І. Буханенко                      

М.П.

ЗВІТ 
про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №12 (858) від 10.02.2014 р. — № 041254/1.

2. Договір про закупівлю

2.1. Номер договору: №0620;

2.2. Дата укладення договору:18.03.2014 р.;

2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 200 000 грн. 00 коп. з ПДВ.

3. Замовник.

3.1. Найменування:Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області;

3.2. Код за ЄДРПОУ:04358566;

3.3. Місцезнаходження: с. Крюківщина, вул. Балукова, 10, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136;.

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Київобленерго»;

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23243188;

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, тел./факс (04598) 5-27-29;

5. Предмет закупівлі.

5.1. Найменування: Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.11.1;

5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором: 161433,53 кВт.;

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади та установи Замовника;

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: протягом 2014 року.

6. Строк дії договору: до 31 грудня 2014 року.

7. Сума оплати за договором: 200 000 грн. 00 коп.

Заступник голови Комітету

з конкурсних торгів         В.І.Буханенко                      

М.П.