Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

Відшкодування частини суми кредиту, залученого для енергозберігаючих заходів

Відшкодування частини суми кредиту за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

1) придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

2) придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одноквартирних житлових будинків:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

10 відсотків суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), але не більш як 3000 гривень за одним кредитним договором;

15 відсотків суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, але не більш як 7000 гривень за одним кредитним договором.

Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі такого пакета документів (зберігається в Кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):

1) паспорт Позичальника (копія завірена Позичальником);

2) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія завірена Позичальником);

3) Кредитний договір;

4)     документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

рахунок-фактура;

договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар чи виконані роботи.

акт перевірки цільового використання або документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;

акт прийому — передачі товару або накладна.

Фізична особа протягом одного бюджетного року має право отримати таке відшкодування один раз.

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: „цілі кредитування” зобов’язані зазначати відповідно до Програми.

Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпорядникові коштів обласного бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі.

Кредитно-фінансові установи щомісячно до 15 числа наступного місяця на підставі укладених Генеральних договорів подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту залученого на впровадження енергозберігаючих заходів згідно з цією Процедурою, взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування кредиту.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.

Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на передбачений Генеральним договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника зведених реєстрів позичальників.

 

Секретар ради                                                           В.А. Фостенко