Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

Вісімнадцята сесія VII скликання від 30.03.2017 р.

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія  VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2017                                                      с. Крюківщина                                                              № 1

 

 

Про зміни до сільського бюджету на 2017 рік

 

Заслухавши інформацію голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва Савенко Наталії Володимирівни керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, п. 1 ч. а) ст. 28, п. 9 ч. 4 ст. 42, ч. 4, ст. 47, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Крюківщинська сільська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на суму 855 000 гривень, за рахунок залишку коштів на 01.01.2017р., а саме:
  • по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 2210 в сумі 395 000 грн.
  • по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 2240 в сумі 460 000 грн.
 2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету на суму 1 517 000 гривень, за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на 01.01.2017р., а саме:

- по ТКВКБМС 6030 КЕКВ 3210 в сумі 200 000 грн. (з метою фінансування КП «Благоустрій  Крюківщини» для придбання теплових насосів);

- по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 3110 в сумі 173 000 грн. (з метою придбання камер відеоспостереження);

- по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 3132 в сумі 200 000 грн. (капітальний ремонт мереж вуличного освітлення);

- по ТКВКБМС 6650 КЕКВ 3132 в сумі 944 000 грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації по кап.ремонту дороги по вул.Сонячна, Слов’янська, Яблунева, Миру, кап.ремонт дороги по вул.Привокзальна).

 1.  Провести перерозподіл видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету по ТКВКБМС 6310, а саме:

зменшити видатки по КЕКВ 3142 -  -2 000 000 грн.

збільшити видатки по КЕКВ 3210 - +2 000 000 грн.

 1. Внести зміни до Додатка №2, 3, 6 до рішення сесії Крюківщинської сільської ради «Про сільський бюджет на 2017 рік» від 22.12.2016р.  № 1.
 2. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Крюківщина на 2017 рік.
 3. Бухгалтерії сільської ради підготувати необхідні документи та подати їх до управління фінансів Києво-Святошинської РДА та УДКСУ у Києво-Святошинському районі.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.                    

 

Сільський голова                                                                                                                   А.П. Кріпак

 

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вісімнадцята сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2017                                               с. Крюківщина                                                               № 2

 

Про порядок залучення інвесторів до реконструкції (реставрації) житлових та нежитлових будинків (приміщень) та завершення незавершеного будівництва с. Крюківщина

 

З метою ефективного залучення інвестицій в економіку села Крюківщина, розглянувши висновки та рекомендації постійної депутатської комісії Крюківщинської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крюківщинська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок залучення інвесторів до реконструкції (реставрації) житлових та нежитлових будинків (приміщень) та завершення незавершеного будівництва с. Крюківщина згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору інвесторів для реалізації проектів по об’єктах інвестування згідно з додатком 2.

3. Затвердити перелік об’єктів інвестування згідно з додатком 3.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну депутатську комісію Крюківщинської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва.

 

Сільський голова                                                                             А.П. Кріпак

 

 

 

Додаток№1 до рішення

Крюківщинської сільської ради

Від 30.03.2017 року №2

 

Порядок залучення інвесторів до реконструкції (реставрації) житлових та нежитлових будинків (приміщень) та завершення незавершеного будівництва с. Крюківщина

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок залучення інвесторів до реконструкції (реставрації) житлових та нежитлових будинків (приміщень) та завершення незавершеного будівництва с. Крюківщина (надалі - Порядок) визначає комплекс організаційних заходів, що спрямовані на визначення шляхів та умов реалізації інвестиційних проектів по об’єктах містобудування житлового та нежитлового фондів (в т.ч. незавершених будівництвом), що знаходяться на балансі житлово-експлуатаційних та інших організацій (підприємств, установ) комунальної власності територіальної громади с. Крюківщина, а також на приватних об’єктах, що підлягають в подальшому передачі в комунальну або приватну власність інвестора відповідно до умов реалізації інвестиційного проекту (надалі – об’єкти інвестування), а також забезпечує рівні умови впровадження інвестиційної діяльності для всіх суб’єктів такої діяльності незалежно від форм власності.

1.2. Положення є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами інвестиційної діяльності (незалежно від форм власності й підпорядкування), пов’язаної з реалізацією інвестиційних проектів по об’єктах інвестування.

1.3. Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності, а також відносини між суб’єктами, що задіяні в реалізації інвестиційних проектів по об’єктах інвестування, визначаються Цивільним, Господарським та Земельним Кодексами України, Житловим кодексом Української РСР, Законами України «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток міста та іншими нормативно-правовими актами.

 

2. Порядок формування переліку об’єктів інвестування

2.1. Перелік об’єктів інвестування формується за умови наявності по кожному із запропонованих об’єктів:

- інформації щодо площі земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, її фактичного користувача (власника), а також наявних обмежень (обтяжень) при здійсненні її забудови; - інвентаризаційної справи;

- документу, що встановлює право власності на об’єкт, зареєстрованого в реєстрі прав власності на нерухоме майно, або документів, необхідних для здійснення за територіальною громадою реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- висновку про технічний стан об’єкту (в разі визнання його ветхим або аварійним);

- пропозиції (висновку) постійної депутатської комісії Крюківщинської сільської ради щодо призначення новозбудованого (реконструйованого) об’єкту інвестування та об’єктів нерухомості, які будуть передані у власність інвестора після завершення реалізації інвестиційного проекту в рахунок компенсації витрат, понесених останнім в зв’язку з реалізацією такого проекту;

- інформації про кількість зареєстрованих та фактично проживаючих мешканців (для житлових об’єктів);

- згоди власника (-ів) (для об’єктів приватної форми власності).

2.2. Пропозиції складаються з об’єктів житлового та нежитлового призначення (в т.ч. незавершених будівництвом) комунальної та приватної форм власності, а також таких, що на момент прийняття рішення про включення їх до переліку об’єктів інвестування перебувають в оренді у третіх осіб.

2.3. Подані пропозиції постійної депутатської комісії Крюківщинської сільської ради затверджуються рішенням Крюківщинської сільської ради.

 

3. Конкурсна комісія

3.1. Рішення конкурсної комісії з відбору інвесторів для реалізації проектів по об’єктах інвестування (надалі - Конкурсна комісія) приймаються на її засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За умови рівності голосів, голос голови є вирішальним. Рішення комісії є правомочними та приймаються в присутності більш ніж 50% її членів.

3.2. До компетенції Конкурсної комісії належить:

- формування Конкурсних умов;

- одержання від претендентів додаткової інформації, яка вичерпно характеризує спроможність учасників Конкурсу виконувати Конкурсні умови; проведення Конкурсів;

- розгляд претензій та визнання результатів Конкурсу недійсними в разі порушення встановленого порядку проведення Конкурсу;

- визначення переможця Конкурсу;

- погодження інвестиційного договору або внесення до нього відповідних змін та доповнень

- інших питань, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів; внесення пропозицій щодо вдосконалення механізму вибору інвесторів.

 

4. Порядок підготовки та проведення конкурсів з відбору інвесторів для реалізації проектів по об’єктах інвестування

4.1 У Конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні особи – підприємці, зареєстровані в Україні, та громадяни України.

4.2. Конкурсні умови формує Конкурсна комісія та виносить на розгляд з подальшим їх затвердженням рішенням виконкому Крюківщинської сільської ради.

4.3. Конкурсні умови, повинні містити:

- техніко-економічні показники (існуючі та передпроектні) об’єкту (-ів) інвестування та земельної ділянки, що відводиться під реалізацію інвестиційного проекту;

- інформацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та розмір плати за землекористування;

- інформацію про переважні види забудови земельної ділянки, що відводиться під реалізацію інвестиційного проекту;

- інформацію про інвестиційну (оціночну) вартість об’єкту (-ів) інвестування;

- інформацію про орієнтовні обсяги інвестування (попередня кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, визначена за опосередкованими показниками вартості спорудження потужностей, яка встановлена  Крюківщинською сільською радою на відповідний період);

- інформацію про орієнтовний розмір пайової участі на розвиток інфраструктури села;

- інформацію про відселення (в разі необхідності);

- дані про наявних користувачів (орендарів) та власників окремих приміщень об’єкта інвестування;

- вимоги до претендентів (в т.ч. підтвердження фінансової спроможності, забезпечення участі в Конкурсі, згода на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту);

- інше (в залежності від об’єкту інвестування).

4.4. Конкурсна комісія оголошує Конкурс на залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів по об’єктах інвестування, забезпечує його підготовку та проведення в установлені терміни та офіційно публікує в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Конкурсу відповідне повідомлення, яке містить такі відомості:

- об’єкт інвестування;

- посилання на офіційний веб-сайт Крюківщинської сільської ради на якому розміщена інформація про конкурсні умови;

-  строк та адреса подачі заявок і пропозицій;

- контактні телефони;

- інша інформація.

Конкурсні умови розміщуються на офіційному веб-сайті Крюківщинської сільської ради.

4.5. Заявка на участь у Конкурсі подається претендентом не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до початку Конкурсу. Заявки, що надійшли пізніше визначеного терміну подання, повертаються претендентам.

4.6. Заявник (претендент) у складі заявки надає офіційне звернення (заяву) щодо участі у Конкурсі із зазначенням відомостей про претендента (назва юридичної або фізичної особи, керівник, поштова та юридична адреси, телефон, адреса електронної пошти). В заяві міститься:

- згода фінансувати витрати, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту;

- копії статуту та витяг з єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб– підприємців (для юридичних осіб);

- копії паспорту та витяг з єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для фізичних осіб - підприємців);

- копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- банківську довідку-рекомендацію про фінансову спроможність;

- копію платіжного доручення про сплату вартості послуг, пов’язаних з організацією Конкурсу (в розмірі 10 (десяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, крім цього ПДВ, - за один об’єкт інвестування на розрахунковий рахунок Крюківщинської сільської ради);

- копію платіжного документу щодо сплати грошового забезпечення пропозиції щодо участі у Конкурсі (в розмірі 10% (десяти відсотків) від оціночної вартості об’єкту інвестування на розрахунковий рахунок Крюківщинської сільської ради);

- пропозиції щодо реалізації інвестиційного проекту, в т.ч.: призначення новозбудованого (реконструйованого) об’єкту інвестування та/або об’єктів нерухомості, які будуть передані у власність інвестора після завершення реалізації інвестиційного проекту в рахунок компенсації витрат, понесених останнім в зв’язку з реалізацією такого проекту; терміни завершення будівництва (реконструкції); інформацію щодо застосування інноваційних технологій в ході реалізації інвестиційного проекту; гарантії (гарантійний лист) щодо залучення до будівництва (реконструкції) підрядної організації, що має ліцензію на здійснення будівельних робіт; пропозиції щодо здійснення відселення (в разі необхідності); пропозиції щодо обсягів інвестування (надається в закритому конверті).

4.7. За наявності помилок, виявлених під час перевірки пропозицій претендента, Комісія надає претендентові можливість внести відповідні правки.

4.8. Підставою для відмови претенденту в участі у Конкурсі є подання неповного переліку документів або виявлення їх недостовірності.

4.9. Претендент має право за 5 (п’ять) робочих днів до проведення Конкурсу відмовитись від участі та відкликати свої пропозиції, при цьому письмово повідомити Комісію про відмову. В іншому випадку плата за участь у Конкурсі претенденту не повертається.

4.10. У встановлений день та час на засіданні Комісії за участю претендентів (учасників) або їхніх уповноважених (належним чином) представників розглядаються заявки на участь у Конкурсі та розкриваються конверти з пропозиціями, подані претендентами. Комісія складає протокол, в якому відображаються подані пропозиції та їх відповідність Конкурсним умовам. При цьому можуть бути враховані й додаткові пропозиції, які подаються претендентом (учасником) безпосередньо на засіданні Комісії (за наявності двох і більше претендентів) в закритому конверті.

4.11. Після розкриття конвертів претендентам не дозволяється вносити зміни до пропозицій. 4.12. Інформація про розгляд та оцінку поданих матеріалів має конфіденційний характер та не повідомляється особам, які офіційно не мають відношення до процедури оцінки.

4.13. Конкурс вважається таким, що відбувся, за наявності пропозицій хоча б від одного претендента.

4.14. Під час оцінки пропозицій претендентів на Конкурсі останні на вимогу Комісії повинні надати відповідні пояснення, додаткові відомості або документи.

4.15. Критеріями визначення переможця Конкурсу є:

- найбільш висока вартість (порівняно зі стартовою) із запропонованих претендентами за об’єкт інвестування. Стартовою вартістю є оціночна (інвестиційна) вартість об’єкта інвестування;

- цільове призначення новозбудованого (реконструйованого) об’єкту інвестування та/або інших об’єктів нерухомості, які будуть передані у власність інвестора після завершення реалізації інвестиційного проекту в рахунок компенсації витрат, понесених останнім в зв’язку з реалізацією такого проекту;

- пропозиції щодо здійснення відселення мешканців (в разі необхідності);

- згода інвестора на додаткові зобов’язання, які сприяють реалізації інвестиційного проекту. 4.16. При визначенні переможця Конкурсу також враховується обсяг коштів в будівництво (реконструкцію), який інвестор зобов’язується інвестувати в реалізацію інвестиційного проекту протягом конкретного строку.

4.17. Переможця Конкурсу визначає Комісія після розгляду заявок претендентів за критеріями, визначеними даним Порядком.

4.18. За іншими учасниками визначаються наступні місця, які вони посіли у Конкурсі.

4.19. Комісія може передбачити й інші критерії визначення переможця Конкурсу, які не суперечать чинному законодавству.

4.20. Результати Конкурсу затверджуються рішенням виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради, що є підставою для укладання з переможцем Конкурсу (інвестором) інвестиційного договору на реалізацію інвестиційного проекту.

4.21. Переможець Конкурсу протягом 30 (тридцяти) календарних днів після рішення виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради укладає інвестиційний договір, істотними умовами якого є:

- сплата інвестором протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання інвестиційного договору інвестиційної вартості об’єкту інвестування та/або інших об’єктів нерухомості, які будуть передані у власність інвестора після завершення реалізації інвестиційного проекту в рахунок компенсації витрат, понесених останнім в зв’язку з реалізацією такого проекту, в розмірах, визначених в звітах про незалежну оцінку та зазначених в протоколі засідання Комісії;

- забезпечення інвестором інвестування будівництва (реконструкції) в обсягах не менших за такі, що запропоновані останнім та зазначені в протоколі засідання Комісії;

- сплата інвестором пайової участі у розвитку інфраструктури с. Крюківщина при здійснення будівельних робіт на об’єкті інвестування;

- передача у власність інвестора після завершення інвестиційного проекту на умовах, передбачених укладеним інвестиційним договором, об’єкту інвестування та/або інших об’єктів нерухомості в рахунок компенсації витрат, понесених останнім в зв’язку з реалізацією інвестиційного проекту; забезпечення інвестором відселення (тимчасове або на постійне місце проживання) мешканців (в разі необхідності);

- дотримання нормативного або встановленого терміну розробки та затвердження проектно-кошторисної документації;

- встановлення термінів введення об’єкту інвестування до експлуатації;

- встановлення майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань;

- розмежування ризиків між учасниками договору, визначення у разі необхідності обов’язкових для страхування ризиків;

- застосування штрафних санкцій за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань.

4.22. У випадку відмови переможця Конкурсу (інвестора) від підписання інвестиційного договору у встановлені терміни право на реалізацію інвестиційного проекту передається учаснику Конкурсу, пропозиції якого визначені Комісією під час проведення Конкурсу кращими після переможця, або оголошується Конкурс на залучення нового інвестора. У цьому випадку грошове забезпечення пропозиції щодо участі у Конкурсі переможцю не повертається.

4.23. Учасникам Конкурсу з числа претендентів, за винятком переможця, виконавчим комітетом Крюківщинської сільської ради після одержання витягу з протоколу засідання Комісії повертається сплачені грошові забезпечення пропозиції щодо участі у Конкурсі.

4.24. Інвестиційна (оціночна) вартість об’єктів інвестування визначається шляхом проведення незалежними професійними оцінювачами їх оцінки відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Методики оцінки майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року №1891 (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів. Відбір експертів-оцінювачів для оцінки вартості об’єктів інвестування здійснюється в порядку, затвердженому наказом Фонду Державного Майна України від 29.08.2011 р. 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності».

4.25. Інвестиційний договір є основним документом, який забезпечує узгоджену реалізацію сторонами інвестиційного проекту, і складається на весь період його впровадження, за необхідності внесення змін і доповнень укладаються відповідні договори про внесення змін та доповнень. Підставою для укладання інвестиційного договору є відповідне рішення Комісії.

4.26. Інвестор на підставі інвестиційного договору:

- компенсує витрати на проведення проектних та/або проектно-вишукувальних робіт (якщо такі мали місце);

- сплачує вартість проведення незалежної оцінки вартості об’єктів інвестування та/або інших об’єктів нерухомості відповідно до Конкурсних умов;

- компенсує витрати, пов’язані з тимчасовим проживанням мешканців в будинках маневрового фонду, протягом терміну реалізації інвестиційного проекту до моменту забезпечення житлом, в тому числі шляхом повернення в реконструйований об’єкт інвестування, кожної з родин, що були відселені в рамках такого проекту;

- у випадку невідповідності в бік збільшення або зменшення реконструйованих (відремонтованих) площ таким, що перебувають у власності (користуванні) останніх, додатково здійснюються компенсаційні виплати;

- компенсує збитки, пов’язані з вимушеним припиненням фізичними або юридичними особами – співвласниками об’єкту інвестування господарської діяльності внаслідок реалізації інвестиційного проекту, або витрати останніх, пов’язані з пошуком і винаймом інших приміщень, придатних для здійснення такими особами господарської діяльності, а також з поверненням їх до новозбудованих (реконструйованих, відремонтованих) площ об’єкту інвестування;

- у випадку невідповідності в бік збільшення або зменшення новозбудованих (реконструйованих, відремонтованих) площ таким, що перебувають у власності співвласників, додатково здійснюються компенсаційні виплати;

- компенсує витрати особам, що вивільняють житлові (нежитлові) приміщення, які перебувають у власності (користуванні) останніх, з подальшим відчуженням таких площ на користь інвестора та/або відселенням на постійне місце проживання.

4.27. Конкурсна комісія контролює виконання умов реалізації інвесторами відповідних інвестиційних проектів до отримання останніми декларації про готовність об’єкту інвестування до експлуатації.

 

5. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення Конкурсу претенденти в 10-денний термін мають право подати на ім’я Конкурсної комісії скаргу, яка розглядається за їхньою участю. 5.2. Спори, що виникають у результаті проведення Конкурсу, вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

6. Порядок переселення власників (користувачів) з житлових (нежитлових) приміщень в зв’язку з необхідністю проведення їх реконструкції (капітального ремонту)

6.1. Підставою для розгляду питання вивільнення в рамках інвестиційних проектів житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, є висновки спеціалізованих науково-дослідних чи проектних організацій (тобто таких, що мають ліцензії для ведення такої діяльності) про необхідність здійснення ремонтних або протиаварійних робіт на об’єкті, в тому числі в зв’язку з непридатністю його для подальшої експлуатації.

6.2. Рішення про умови звільнення житлових та нежитлових приміщень, які перебувають в користування третіх осіб, приймаються Крюківщинською сільською радою відносно кожного приміщення окремо з дотриманням вимог чинного законодавства. Рішення про умови звільнення приміщень, що перебувають у власності третіх осіб, приймає Крюківщинська сільська рада  виключно за умови наявності згоди (нотаріально завіреної для фізичних осіб) кожного з таких власників або відповідного рішення судової інстанції.

6.3. У Рішенні, окрім підстав для звільнення, зазначаються площі, на які здійснюється відселення, відповідний орган або особа (інвестор), відповідальні за звільнення приміщень, порядок відшкодування збитків з дотриманням вимог чинного законодавства, а також термін та інші істотні умови звільнення приміщень.

6.4. Власники (користувачі) приміщень, що підлягають вивільненню в рамках реалізації інвестиційного проекту, одержують від інвестора копію Рішення про вивільнення такого приміщення, інформацію про наявні площі для відселення та проект відповідного договору. 6.5. Тимчасове відселення мешканців на площі маневрового фонду з житлових будинків, що підлягають реконструкції (капітальному ремонту) в рамках реалізації інвестиційного проекту, проводиться в порядку, визначеному чинним житловим законодавством.

6.6. Порядок визначення виду, розміру компенсації та її сплати зазначається в договорі, який встановлює відповідні зобов’язання сторін.

6.7. Відшкодування збитків власникам приміщень, що підлягають вивільненню, здійснюється за домовленістю сторін шляхом надання інвестором попередньої і рівноцінної компенсації.

6.8. Розмір компенсації власникам приміщень, що підлягають вивільненню, визначається виходячи з фактичних площ, розмір яких зазначається в документах, що свідчать про право власності останніх на такі приміщення.

6.9. При відчуженні власником на користь інвестора приміщень, що підлягають вивільненню, компенсація може здійснюватись останнім наступним чином: натуральна компенсація, яка надається власнику житлових приміщень, що підлягають вивільненню, у вигляді окремих житлових приміщень, які відповідають вимогам чинного житлового законодавства, в районі розташування житла, що звільняється (за наявності), або в будь-якому іншому районі, в тому числі масової житлової забудови, за погодженням із власником; грошова компенсація власнику житла, яка надається для придбання житла замість такого, що підлягає вивільненню, у розмірі, який відповідає ринковій вартості житла, що вивільняється; у випадку перевищення ринкової вартості житла, що вивільняється, ринкової вартості такого, що придбавається, грошова різниця, яка виникла через таке перевищення, сплачується власнику приміщення, що вивільняється; компенсація за вивільнення нежитлового приміщення, що належить особі на праві власності, може здійснюватися в грошовій формі у розмірі ринкової вартості приміщення, що вивільняється, або в натуральній формі за наявності у інвестора іншого рівноцінного нежитлового приміщення.

6.10. Особи, що займають приміщення комунальної форми власності, які вивільняються, на умовах найму, відселяються для постійного проживання в наявні вільні окремі квартири, в тому числі в районах масової житлової забудови. Розмір такого житла повинен бути не менший за норму житлової площі, передбачену чинним житловим законодавством, для кожного з членів родин, що проживають у житлових приміщеннях, які підлягають вивільненню.

6.11. Орендарі нежитлових приміщень, що вивільняються, підлягають відселенню в порядку, передбаченому умовами договору оренди, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та іншими нормативно-правовими актами.

6.12. Витрати, пов’язані з переселенням на постійне або тимчасове місце проживання власників (користувачів) приміщень, що вивільняються, відшкодовуються інвестором в порядку та на умовах, що зазначаються в договорі, який укладається між останнім та власниками (користувачами) відповідного приміщення.

6.13. Після завершення реалізації інвестиційного проекту власник житлових (нежитлових) площ повертається в приміщення, площа якого є рівнозначною тій, яку він займав до відселення, або в приміщення, площа якого попередньо обумовлена в договорі між ним та інвестором.

6.14. У випадку відсутності рівнозначної площі власнику житлових (нежитлових) площ може бути передано у власність приміщення площею, що є більшою/меншою за ту, якою він володів до реалізації інвестиційного проекту.

 

 

 

Додаток№2 до рішення

Крюківщинської сільської ради

Від 30.03.2017 року №____

 

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору інвесторів для реалізації проектів по об’єктах інвестування

 

 

 

 

 

 

Додаток№3 до рішення

Крюківщинської сільської ради

Від 30.03.2017 року №____

ПЕРЕЛІК

об’єктів інвестування

 

об’єкт інвестування

адреса

кількість

загальна площа земельної ділянки

реконструкція житлового кварталу

Балукова, 2

 

 

 

 

Балукова, 4

….

..

 

 

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2017                                               с. Крюківщина                                                        № 3

 

 

Про  дострокове  внесення  змін  до  генерального  плану  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області 

 

            Відповідно  до  ст. 26  Закону  України  «Місцеве  самоврядування  в  Україні», ст. 10, 17, 29 Закону  України «Про  регулювання  містобудівної  діяльності», ст. 12 Закону України «Про  основи  містобудування», п.п. 5.1. Порядку  розроблення  містобудівної документації, затвердженої  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва та  житлово-комунального  господарства  України  16 листопада 2011 р. № 290, за  результатами  проведеного  ДП  «НДПІ містобудування»  містобудівного  моніторингу  реалізації  генерального  плану  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області, на  підставі  розпорядження  Києво-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської області  від 23 березня 2017 року  № 189 «Про  надання  дозволу  на  дострокове  внесення  змін  до генерального  плану  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області», сесія  Крюківщинської  сільської  ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Достроково  внести  зміни  до  Генерального  плану  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області, шляхом  розроблення  містобудівної  документації, генерального  плану  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області.
 2. Уповноважити  виконавчий  комітет  Крюківщинської  сільської  ради:
 • здійснити  комплекс  заходів  з  організації  розроблення  змін  до  Генерального плану  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області;
 • звернутися  до  Київської  обласної  державної  адміністрації  щодо  визначення державних  інтересів  для  їх  урахування  під  час  розроблення  генерального плану  населеного  пункту;
 • забезпечити  оприлюднення, шляхом  розміщення  на  веб-сайті  Крюківщинської  сільської  ради  та  у  місцевих  засобах  масової  інформації  про  початок  робіт  коригування  генерального  плану  населеного  пункту  та  визначити  порядок  і  строк  внесення  пропозицій  до  нього  фізичними  та  юридичними  особами;
 • розроблений  генеральний  план  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області  надати  на  розгляд  архітектурно-містобудівної  ради  при  департаменті  містобудування  та архітектури  Київської  обласної  державної  адміністрації;
 • за  результатами  позитивних  висновків  архітектурно-містобудівної  ради  та громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів, генеральний  план  села  Крюківщина  Києво-Святошинського  району  Київської  області  подати  на  розгляд  та  затвердження  до  Крюківщинської  сільської  ради. 
 1. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  законності, правопорядку, депутатської  етики  регулювання  земельних  відносин  та  екології.

 

 

Сільський  голова                                                                              А.П.Кріпак

 

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2017                                                  с. Крюківщина                                                       № 4

 

 

Про  внесення  змін  в  рішення  Тринадцятої  сесії  VII скликання  від  10.11.2016 

№ 18 «Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  КП  «Управління  капітального  будівництва»  у  постійне  користування  для  будівництва  та  обслуговування  об’єктів  рекреаційного  призначення  (парку ім. А.Шевченка) в  с.Крюківщина  по  вул. Одеська»

 

В  зв’язку  з  уточненням  площі  земельної  ділянки, яка  відводиться   КП  «Управління  капітального  будівництва»  в  постійне  користування  для  будівництва  та  обслуговування  об’єктів  рекреаційного  призначення  (парку  ім. А.Шевченка), керуючись  ст.  12,92,123,186-1  Земельного  кодексу  України,  ст. 50  Закону  України  «Про  землеустрій», ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сесія  Крюківщинської  сільської   ради

 

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести  в  рішення  Тринадцятої  сесії  VII скликання  від  10.11.2016  № 18, за  яким  надано  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  КП  «Управління  капітального  будівництва»  в  постійне  користування  (за  рахунок  земель  рекреаційного  призначення)  для  будівництва  та  обслуговування  об’єктів  рекреаційного  призначення  (парку  ім. А.Шевченка)  орієнтовною  площею  3,17 га  в  с.Крюківщина  по  вул. Одеська  такі  зміни:

а). пункт  1  рішення  викласти  в  такій  редакції: Пункт 1. «Надати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  КП  «Управління  капітального  будівництва»  в  постійне  користування  (за  рахунок  земель  рекреаційного  призначення)  для  будівництва  та  обслуговування  об’єктів  рекреаційного  призначення  (парку  ім. А.Шевченка)  орієнтовною  площею  3,6739 га  в  с.Крюківщина  по  вул. Одеська».

б). Пункти  2, 3  рішення  залишити  без  змін.

 

Сільський  голова                                                                                               А.П.Кріпак

 

 

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2017                                               с. Крюківщина                                                        № 5

 

 

Про  внесення  змін  в  рішення  Тринадцятої  сесії  VII скликання  від  10.11.2016 

№ 19 «Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  КП  «Управління  капітального  будівництва»  у  постійне  користування  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель

громадської  забудови  в  с.Крюківщина  по  вул. Одеська»

 

В  зв’язку  з  уточненням  площі  земельної  ділянки, яка  відводиться   КП  «Управління  капітального  будівництва»  в  постійне  користування  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови, керуючись  ст.  12,92,123,186-1  Земельного  кодексу  України,  ст. 50  Закону  України  «Про  землеустрій», ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сесія  Крюківщинської  сільської   ради

 

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести  в  рішення  Тринадцятої  сесії  VII скликання  від  10.11.2016  № 19, за  яким  надано  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  КП  «Управління  капітального  будівництва»  в  постійне  користування  (за  рахунок  земель  рекреаційного  призначення)  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови  орієнтовною  площею  0,40 га  в  с.Крюківщина  по  вул. Одеська  такі  зміни:

а). пункт  1  рішення  викласти  в  такій  редакції: Пункт 1. «Надати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  КП  «Управління  капітального  будівництва»  в  постійне  користування  (за  рахунок  земель  рекреаційного  призначення)  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови  орієнтовною  площею  0.2014 га  в  с. Крюківщина  по  вул. Одеська».

б). Пункти  2, 3  рішення  залишити  без  змін.

 

Сільський  голова                                                                                               А.П.Кріпак 

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2017                                                 с. Крюківщина                                                        № 6

 

Про затвердження типових  проектів  зупинок  громадського  транспорту з павільйонами в селі  Крюківщина

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою території села Крюківщина, надання сучасного естетичного вигляду та створення комфортних умов у  місцях  загального користування, а саме:  на  зупинках громадського транспорту, в межах функцій органу місцевого  самоврядування Крюківщинська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити типові проекти  зупинок  громадського  транспорту з павільйонами в селі Крюківщина згідно з Додатком до цього рішення.

2. Постійній комісії ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку провести комплекс заходів по узгодженні розташування зупинок громадського транспорту з  павільйонами на території села Крюківщина.

3. Виконавчим органам сільської ради передбачити кошти на реалізацію проектів в межах реальних можливостей    бюджету сільської ради та залучити додаткові джерела фінансування.

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку.

 

Сільський голова                                                                                   А.П. Кріпак

 

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вісімнадцята сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2017                                                      с. Крюківщина                                                        № 7

 

Про порядок отримання безоплатно у власність територіальною громадою с. Крюківщина від юридичних та фізичних осіб майна

 

З метою забезпечення ефективних майнових відносин у сфері безоплатного отримання територіальною громадою с. Крюківщина у власність майна від юридичних та фізичних осіб, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крюківщинська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок отримання безоплатно у власність територіальною громадою с. Крюківщина від юридичних та фізичних осіб майна згідно з додатком 1.

 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну депутатську комісію Крюківщинської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                             А.П. Кріпак

 

 

Додаток№1 до рішення

Крюківщинської сільської ради

від 30.03.2017 року №7

Порядок отримання безоплатно у власність територіальною громадою с. Крюківщина від юридичних та фізичних осіб майна

1. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України.

2. Порядок передбачає створення єдиного механізму безоплатного передачі майна від юридичних та фізичних осіб майна до територіальної громади с. Крюківщина.

3. Об’єкти передачі майна – індивідуально визначене нерухоме та рухоме майно.

 

2. Порядок розгляду заяв, клопотань про безоплатне отримання майна до власності територіальної громади с. Крюківщина

2.1. Юридична особа або фізична особа, яка виявила бажання безоплатно передати у власність територіальній громаді с. Крюківщина майно, звертається з обґрунтованою заявою до сільської ради.

2.2. До заяви додається:

- копію Статуту (для юридичних осіб);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки про включення до єдиного державного реєстру(для юридичних осіб);

- копію паспорту та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- технічну документацію (за наявності);

- балансову вартість або експертну оцінку майна;

- правовстановлюючі документи на майно, що передається.

2.3. Постійною депутатською комісією Крюківщинської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва здійснюється обстеження об’єкту, а в разі необхідності комісією може бути залучено відповідних фахівців.

2.4. Після обстеження комісія подає висновки  щодо можливості отримання у власність майна.

2.5. В разі позитивного висновку постійна депутатська комісія Крюківщинської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва готує проект рішення сесії Крюківщинської сільської ради та передає пакет документів на сесії ради.

2.6. В разі висновку про недоцільність отримання у власність майна готує та направляє лист заявнику з обґрунтованою мотивованою відмовою в безоплатному отриманні майна.

 

3. Порядок укладання договору про безоплатне отримання майна

3.1. Підставою для укладання головою Крюківщинської сільської ради договору про безоплатне отримання майна до власності територіальної громади с. Крюківщина є рішення Крюківщинської сільської ради про отримання такого майна.

3.2. Договори безоплатного отримання у власність майна до територіальної громади с. Крюківщина вважаються укладеними з моменту їх підписання сторонами та підписання акту прийому-передачі такого майна.

 

4. Порядок використання майна

4.1. Майно, що передано безоплатно у власність територіальній громаді с. Крюківщина використовується за його цільовим або функціональним призначенням, якщо інше не визначено в договорі про безоплатне отримання майна.

4.2. Майно, що передано безоплатно у власність територіальній громаді с. Крюківщина за рішенням сесії Крюківщинської сільської ради може відчужуватися третім особам у власність або в користування, якщо інше не визначено в договорі про безоплатне отримання майна.

 

 

 

 

 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімнадцята сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

30.03.2017                                                     с. Крюківщина                                                        № 8

 

Про передачу функцій замовника з проектування та будівництва  «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального  кварталу с. Крюківщина  обмеженого вулицями  Балукова  №№будинків 2,4,6,8,10 та Мічуріна №№будинків 2,4,6,10» до комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішенням Крюківщинської сільської ради №10 від 03.03.2016р. «Про розробку Концепції реконструкції центру села Крюківщина» з метою покращення умов проживання мешканців центральної частини с. Крюківщина, забезпечення житлом учасників АТО, а також громадян пільгових категорій та з метою проведення комплексної реконструкції застарілого житлового фонду і надання сучасного архітектурного вигляду центру села, керуючись Законом України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», сесія Крюківщинської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Передати функції замовника з проектування та будівництва  «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального  кварталу с. Крюківщина обмеженого вулицями Балукова №№ будинків 2,4,6,8,10 та Мічуріна №№ будинків 2,4,6,10» загальною площею орієнтовно 3.0га. до комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради» у встановленому законодавством порядку.
 2. Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, відповідно до покладених на нього завдань, зазначених та затверджених  рішенням Крюківщинської сільської ради №11 від 03.03 2016 року «Про створення комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради:

2.1.Забезпечити  дотримання вимог чинного законодавства щодо виконання проектних робіт  «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального  кварталу с. Крюківщина обмеженого вулицями Балукова №№будинків 2,4,6,8,10 та Мічуріна №№будинків 2,4,6,10».

 1. Забезпечити проведення конкурсного відбору інвестиційного проекту «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального  кварталу с. Крюківщина обмеженого вулицями Балукова №№будинків 2,4,6,8,10 та Мічуріна №№будинків 2,4,6,10» у відповідності до чинного законодавства.
 2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо виконання комплексу підготовчих та будівельних робіт «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального  кварталу с. Крюківщина обмеженого вулицями Балукова №№будинків 2,4,6,8,10 та Мічуріна №№будинків 2,4,6,10».

2.4. Забезпечити  проведення постійного технічного нагляду за виконанням всіх видів робіт.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на заступника Крюківщинського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Костину В.А.

 

 

Сільський голова                                                                                    А.П. Кріпак