Крюківщинська Сільська Рада
Місія: бути взірцем у розвитку і взаєминах мешканців, ставленні
до довкілля, збереження духовних і культурних цінностей.

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Крюківщина, вул. Балукова, 10

(04598) 5-09-85 239-06-8944

ЗАПРОШУЄМО ІНВЕСТОРА

13/05/2017

Запрошуємо інвестора для реалізації цікавого та масштабного інвестиційного проекту по реконструкції житлового кварталу застарілого житлового фонду в центральній частині села Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

Детальна інформація в додатках.

За додатковою інформацією звертатись:

 Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»

Крюківщинської сільської ради

 

 

Додаток 1

 

Замовник проектування та будівництва «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального кварталу с. Крюківщина»

Комунальне  підприємство «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської  ради

оголошує конкурс на  визначення  інвестора по проекту:

 «Комплексна реконструкція застарілого житлового фонду центрального  кварталу села  Крюківщина»

Мета  проекту:

комплексна реконструкція застарілого житлового фонду, надання сучасного архітектурного вигляду центральній частині села, покращення умов проживання  мешканців  центрального кварталу с. Крюківщина, забезпечення житлом учасників АТО.

 

Завдання  проекту:

- здійснення комплексу заходів з  реконструкції застарілого житлового фонду в центральній частині села з одночасним переселенням мешканців, що  проживають в будинках які  підпадають під  реконструкцію. Коефіцієнт перерахунку складає 1:1,3;

-  забезпечення   житлом  учасників  антитерористичної  операції,  що   проживають в  с. Крюківщина  - 10 квартир (загальною площею орієнтовно 56 м²);

-  будівництво нового приміщення  для розміщення Крюківщинської сільської  ради загальною площею 1600 м²;

 - переміщення  комерційного  приміщення  на  іншу земельну ділянку та  надання  13% від площі  збудованого  на  земельній ділянці  будинку  - умови  компенсації  за приміщення що знаходяться у  приватній  власності  та  підлягають  знесенню   загальною площею орієнтовно 120 м²*.

                    

 1. Підстави та умови проведення інвестиційного  конкурсу

 

 1. Інвестиційний проект  «Комплексна реконструкція застарілого житлового фонду центрального кварталу села Крюківщина»  впроваджується у відповідності до норм чинного містобудівного законодавства на підставі рішення Крюківщинської сільської ради №10 від 03.03.2016р., Положення «Про здійснення інвестиційної діяльності на території Крюківщинської сільської ради» затвердженого  Рішенням ради №2 від  30.03.2017р., Рішення ради №2 від 30.03.2017р.  «Про здійснення інвестиційної діяльності на території Крюківщинської сільської ради», Рішення  Ради №8 від 30.03.2017р. «Про передачу функцій замовника з проектування та будівництва «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального кварталу с. Крюківщина», конкурсної  документації затвердженої Протоколом №1від 25.04.2017р. конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів на території  Крюківщинської  сільської ради, Наказом №8 від 12.05.2017р. КП «Управління капітального будівництва» Крюківщинської  сільської ради.

 

 

 1. Характеристика об’єкту інвестування *

1

Об’єкт інвестування *

загальна площа будівель  що підлягає знесенню - 4334,5 м²

кількість  мешканців - 244 *

Площа земельної ділянки

3,0 га;

Загальна площа житлової забудови по ДПТ (запланованої)

34244

Загальна площа  комерційної забудови (запланованої)

3784

2

Орієнтована вартість інвестиційного проекту всього

418 319 000 (11000 грн./м²)

- в т. ч. кошти інвестора

100 %

- кошти сільського бюджету

0 %

3

Умови користування  земельною ділянкою

відповідно   до   інвестиційного договору

4

Термін реалізації проекту

5 років

 

 1. Умови  реалізації  інвестиційного  проекту

 Реалізація інвестиційного проекту передбачає поетапне фінансування комплексу заходів пов’язаних із реконструкцією та  введенням в експлуатацію житлових будинків та адміністративно-господарських  приміщень, благоустрою території забудови.

 Перший етап:

 1. Проведення конкурсу на  визначення інвестора.
 2. Внесення коштів інвестора на проведення підготовчих робіт.
 3. Уточнення детального плану території, що підлягає реконструкції.
 4. Оформлення земельної ділянки.
 5. Розробка  перед проектних  пропозицій на відкоригований проект.
 6. Отримання містобудівних  умов на проект Реконструкції.
 7. Отримання технічних умов на водозабезпечення, водовідведення, електрифікацію та газифікацію об’єкту.
 8. Розробка техніко-економічного обгрунтування  проекту.
 9. Розробка  календарного графіку виконання робіт.
 10. Визначення джерел фінансування.

На першому  етапі реалізації  проекту  сільська  рада може в односторонньому порядку розірвати Договір якщо пункти 1-8 будуть суперечити інвестиційній  пропозиції  наданій  під  час проведення  конкурсу  на визначення переможця інвестиційного конкурсу.

Інвестиційний договір розробляється Замовником КП «УКБ» разом з інвестором (Додаток: Рішення №8 від 30.03.2017р 18 сесії Крюківщинської сільської ради).  Інвестиційний договір затверджується сесією Крюківщинської  сільської  ради після Першого етапу реалізації інвестиційного проекту.

Другий етап:

 1. Розробка  проекту. Визначення  черговості  реконструкції.
 2. Здійснення комплексу заходів що до підготовки процесу відселення  мешканців будинків що підлягають реконструкції відповідно до черговості реконструкції. Підписання договорів, створення маневрового фонду, тощо.

Третій етап:

 1. Початок  будівництва у  відповідності  до календарного  графіку.
 2. Основні показники реалізації інвестиційного проекту розраховуються відповідно до техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).
 3.  Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо об’єкту інвестування та окремих його складових частин визначатимуться інвестором.
 4.  Орієнтовна вартість здійснення заходів з будівництва об’єкту інвестування може змінюватись відповідно до фактичних витрат інвестора на реалізацію проекту.
 5.  Дольова участь інвестора (забудовника) здійснюється на спеціальних умовах, приймаючи до уваги  його участь  в розбудові інфраструктури села відповідно до взятих  на себе зобов’язань.  Розмір  дольової  участі Інвестора (забудовника) реконструкції  визначається  Рішенням Крюківщинської сільської  ради - на рівні 1 гривні.

 

2. Основні умови конкурсу

 

2.1. Конкурс проводиться відповідно до норм чинного законодавства, Положення  «Про  здійснення  інвестиційної діяльності на території Крюківщинської сільської ради», Рішення Крюківщинської сільської  ради.

2.2. Учасники інвестиційного конкурсу - фізичні особи (резиденти та нерезиденти України), фізичні особи-підприємці,  юридичні особи (резиденти та нерезиденти України) всіх форм власності що зареєстрували заяву на участь у інвестиційному конкурсі.

2.3. Інвестором здійснюється фінансування витрат, пов’язаних з проектуванням, будівництвом та введенням об’єкту інвестування в експлуатацію та його благоустроєм.

2.4. Подання заяви на участь  та участь в інвестиційному конкурсі здійснюється у відповідності до Положення  «Про  здійснення  інвестиційної діяльності на території Крюківщинської сільської ради.

2.4.1. Заява на участь в інвестиційному конкурсі (подається у трьох примірниках) містить в собі:

 • дату заповнення, назву об'єкта інвестування, його місце розташування;
 • повну назву заявника відповідно до Статуту, юридичну адресу, номер телефону і дані про інші засоби зв'язку;
 • дані про керівника, документ що підтверджує його повноваження;
 • номери розрахункових рахунків у банківських установах; 
 • дані про осіб, уповноважених діяти від імені учасника конкурсу і які мають право підписувати документи, що мають правове значення, а також підставу надання таких повноважень (доручення, документи про призначення керівником тощо).

2.4.2.   Після  реєстрації заяви на участь у конкурсі додаються:

 • нотаріально посвідчені копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 • засвідчені у встановленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів;
 • дані, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності;
 • баланс підприємства  (для резидентів);
 • звіт про фінансові результати (для резидентів);
 • звіт про рух грошових коштів ( для резидентів);
 • звіт про власний капітал (для резидентів);
 • довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом;
 • дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проектів;
 • згода заявника виконувати визначені умови участі у конкурсі;
 • пропозиції учасника за  критеріями конкурсу;
 • внесок за  участь у конкурсі передбачено в розмірі 10 000грн. (десять тисяч грн.)  рішенням конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів.

Примітка: усі документи що подаються Учасником мають бути належним чином оформлені та заповнені розбірливо. Виправлення в наданих документах не  допускаються. Невідповідність документів пред'явленим вимогам може бути підставою для  визнання їх недійсними і для відхилення претендента від участі у конкурсі.

2.5. Подання  Учасником  конкурсної пропозиції здійснюється  у письмовій формі за підписом уповноваженої особи  Учасника конкурсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої печаткою в окремому запечатаному конверті.

2.6. Переможцем конкурсу визначається Учасник, пропозиція якого відповідає умовам конкурсу та  який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади с. Крюківщина  на реалізацію інвестиційного проекту.

2.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 робочих днів після визначення переможця інвестиційного конкурсу.

2.8. Інвестиційний договір укладається між переможцем інвестиційного конкурсу та  КП «Управління капітального будівництва» Крюківщинської  сільської ради, Замовником, якому надано такі повноваження.

2.9.Договір набуває не зворотної дії після затвердження його сесією Крюківщинської сільської ради.  

2.10. Після належного виконання інвестором (переможцем конкурсу) всіх умов інвестиційного договору та введення в експлуатацію об’єкту інвестування, інвестор набуває у власність частку визначену в інвестиційному договорі. В інвестиційному  договорі можуть  бути визначені етапи виконання  інвестиційних зобов’язань після виконання  яких інвестор набуває у власність частку визначену в інвестиційному договорі відповідно до означеного етапу та інвестиційного договору.

 3.   Основні  критерії  визначення  переможця

3.1.  Перевага надаватиметься Учаснику що запропонував найкращі умови використання об’єкту інвестування «Реконструкція  застарілого житлового фонду центрального кварталу  в с. Крюківщина».

3.2. Найбільш вигідна та надійна модель реалізації інвестиційного проекту, розмір інвестицій (капіталовкладень в реконструкцію, перебудову модернізацію (тощо), інтенсивність фінансування,  у  відповідності  до календарного  плану  та черговості,  плану-графіку реалізації інвестиційного проекту.

3.3. Відповідність пропозиції основним умовам інвестиційного конкурсу.

3.4 Дотримання  вимог експлуатації об’єкта, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм, вимог Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», де її вектором зокрема визначено що: «безпека життя та здоров’я людини неможлива без доступу до безпечних умов проживання».

3.5. Створення нових робочих місць  та  забезпечення безпечних умов праці у відповідності до норм чинного законодавства, використання місцевих трудових ресурсів.

3.6. Використання сучасних технологій, проектних рішень при реалізації проекту.

3.7. Ліквідація середовища несанкціонованої забудови на прилеглій  території.

3.8. Додатковими критеріями при визначенні переможця конкурсу є досвід роботи  та ділова репутація на вітчизняному і закордонному ринках, наявність фінансових засобів або доступ до кредитних ресурсів та інших додаткових джерел фінансування.

Примітка: члени комісії можуть витребувати  від Учасника додаткові  данні з метою уточнення  можливостей  інвестора та його кваліфікації.

* дані наведені в п.1.1 Характеристика об’єкту інвестування вказані орієнтовно та потребують уточнення в процесі проведення комплексу підготовчих робіт.

4.   Подання заявки та конкурсної пропозиції:

Місце подання заявки:  Крюківщинська  сільська рада  приймальна

Термін подачі:   до 16 год. 00 хв. 13.06.2017р.

 

5.   Розкриття конкурсних пропозицій:

Місце: зал засідань  Крюківщинської сільської ради

Дата: о 13.00     14.06.2017р. 

 

Додатки:   

 • Детальний  план  території  центральної частини села, що  підлягає реконструкції.
 • Техніко економічні показники території що підлягає реконструкції.
 • Положення «Про  здійснення інвестиційної діяльності на території  Крюківщинської сільської ради»  затвердженого Рішенням Крюківщинської сільської ради №2   від  30.03.2017 року.
 • Рішення  Крюківщинської сільської ради №2 від 30.03.2017р.  «Про здійснення інвестиційної діяльності на території Крюківщинської сільської ради».
 • Рішення Крюківщинської сільської ради №8 від 30.03.2017р. «Про передачу функцій замовника з проектування та будівництва «Комплексної реконструкції застарілого житлового фонду центрального кварталу с. Крюківщина».

 

Додаткову інформацію можна  отримати  в  Комунальному підприємстві «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради

 

Адреса: вулиця Балукова,10, село Крюківщина,

 Київська область, Києво-Святошинський район, 08136

Телефон: +38 067 328 39 00

e-mail: kkpuks@gmail.com

 

Адреса: вулиця Балукова,10, село Крюківщина,

 Київська область, Києво-Святошинський район, 08136

Телефон: +38 067 328 39 00

e - mail : kkpuks@gmail.com

 

Додаток 2

Затверджено
 рішенням Крюківщинської сільської ради

від  30.03.2017р.   № 2


Положення

 Про здійснення  інвестиційної  діяльності на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району  Київської області
 

 1. Загальні  положення

1.1. Положення «Про здійснення інвестиційної діяльності  на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району  Київської області» (далі по тексту - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про господарські товариства», «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, з урахуванням Програми економічного, соціального та культурного  розвитку с.Крюківщина на 2017рік, затвердженого  рішенням 16 сесії  VII скликання Крюківщинської сільської ради від 29.12.2016р. №4, визначає умови та порядок здійснення інвестиційної діяльності з метою стимулювання інвестиційної діяльності, залучення інвестицій  та   поліпшення інвестиційного клімату на території Крюківщинської сільської ради.

1.2. Завданнями цього Положення є:

 • стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні напрямки розвитку та розбудови на території Крюківщинської сільської ради;
 • забезпечення відкритості, публічності і прозорості процедури підготовки і проведення інвестиційних конкурсів та проектів на території Крюківщинської сільської ради;
 • здійснення контролю за виконанням  учасниками  процесу зобов'язань на підставі інвестиційних договорів.

1.3. Основні  терміни, що  використовуються  у  Положеннях:

- інвестиції  -  всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний економічний  ефект;

-  інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і органу місцевого самоврядування та держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

- інвестиційний договір - договір, предметом якого є взаємини інвестора і територіальної громади, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, що укладається між уповноваженим радою Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради  та інвестором;

конкурс по залученню інвестицій - конкурентний спосіб залучення інвестора, що передбачає проведення конкурсу з визначення  найбільш прийнятної, кращої пропозиції, що до об’єкта інвестування промислового, громадського, житлового, комунального або соціального призначення (далі- конкурс);

- інвестиційний проект - це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції. Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розробляється в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;
 - інвестиційна пропозиція - комплект документації, склад якого визначений даним Положенням, що є підставою для ухвалення рішення про включення об'єкта інвестування в перелік об'єктів інвестування;

- інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності;

конкурсна документація – комплект документів, що надається потенційному учаснику конкурсу та містить інформацію про об’єкт конкурсу, умови, термін виконання, вимоги та іншу інформацію у відповідності до норм чинного законодавства;

- конкурсна комісія – постійно діюча комісія, створена за Рішенням Крюківщинської сільської ради для проведення інвестиційних конкурсів на території Крюківщинської сільської ради;

- конкурсна пропозиція - поданий претендентом на конкурс комплект документів, розроблений відповідно до конкурсної документації, що містить пропозиції та умови, для  укладання інвестиційного договору;

- об'єкти інвестування – будівлі, споруди, комунікації, їх частини, незавершене  будівництво, комунальні підприємства села, об’єкти інженерної та соціальної інфраструктури, об’єкти благоустрою села, земельні ділянки,  корпоративні права тощо;

- проектна (інвестиційна) пропозиція - це результат техніко-економічного дослідження інвестиційних можливостей, на підставі яких приймається рішення про реалізацію інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту. Розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції є одним з етапів розроблення інвестиційного проекту. Склад комплекту документації інвестиційної пропозиції визначений даним Положенням та є підставою для ухвалення рішення про включення об'єкта інвестування в перелік об'єктів інвестування.

- суб'єкти (інвестори і учасники) інвестиційної діяльності - фізичні та юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності, резиденти та нерезиденти, держава та орган місцевого самоврядування;
- учасники інвестиційного конкурсу - фізичні особи (резиденти та нерезиденти України),фізичні особи-підприємці,  юридичні особи (резиденти та нерезиденти України) всіх форм власності що зареєстрували заяву на участь у інвестиційному конкурсі;

- організатор  конкурсу - Крюківщинська сільська рада  через уповноважене Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільська ради».

- реєстраційний внесок - грошовий внесок за реєстрацію учасника конкурсу, який сплачують фізичні особи (резиденти та нерезиденти України),фізичні особи-підприємці,  юридичні особи (резиденти та нерезиденти України) всіх форм власності що зареєстрували заяву на участь у інвестиційному конкурсі;

юридична або фізична особа, що виявила бажання прийняти участь в інвестиційному конкурсі;

- форма реалізації інвестиційного проекту – організаційно-правова форма взаємин територіальної  громади та  інвестора.

 

 1. Формування  інвестиційних  пропозицій

Затвердження  переліку  об'єктів  інвестування

2.1. Формування інвестиційних пропозицій здійснюється на основі Програми економічного, соціального та культурного  розвитку с. Крюківщина на 2017рік, затвердженого  рішенням 16 сесії  VII скликання Крюківщинської сільської ради від 29.12.2016р. №4, Генерального плану села  Крюківщина, інноваційних програм розвитку територій, проектів планування районів, реконструкції і будівництва та іншої розробленої у встановленому порядку містобудівної документації, відповідно до архітектурних, санітарних, технічних, екологічних і інших норм та нормативних документів встановлених ДБН та інших норм, згідно чинного законодавства України.

 1. Інвестиційна  пропозиція  має  включати  в себе  концепцію  проекту,  що   містить:
 • пропозицію про створення нового об'єкта або реконструкції існуючого, інвестування в комунальне підприємство;
 • передбачуваний розмір і вид інвестицій;
 • планові обсяги інвестицій у розвиток і формування інфраструктури при реалізації інвестиційної пропозиції (проекту);
 • очікувану кількість новостворених робочих місць, рівень використання місцевих трудових ресурсів;
 • інформацію про маркетинговий аналіз, економічну ефективність і доцільність інвестиційного проекту;
 • терміни реалізації інвестиційного проект;.
 • інформацію про земельну ділянку або об'єкт комунального майна (при необхідності).

2.3. Інвестиційні пропозиції  можуть розроблятися Крюківщинською сільською радою, її структурними підрозділами, постійними комісіями ради, юридичними і фізичними особами.

2.4.Пропозиції щодо переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій, надаються на розгляд виконкому Крюківщинської сільської  ради постійними комісіями ради зокрема:

- комісії ради з питань бюджету, соціально-економічного планування, фінансів, інвестицій та підприємництва - перелік об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, інженерної та транспортної інфраструктури тощо, об'єкти, по яких в Програмі соціально-економічного розвитку не передбачені бюджетні асигнування на фінансування капіталовкладень, та об'єкти будівництва, реконструкції, реставрації, інженерної та транспортної інфраструктури тощо, які включені в Програму соціально-економічного розвитку міста за рахунок всіх джерел фінансування в частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту, перелік об'єктів щодо будівництва об'єктів комунального та комерційного призначення на земельних ділянках підприємств, установ та організацій за умови їх передислокації або ущільнення території;

- комісією ради з  питань містобудування,  архітектури  та капітального будівництва – перелік новостворених об'єктів будівництва комерційного призначення, реконструкції, реставрації об'єктів комунального призначення, по яких Програмою соціально-економічного розвитку не передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень,  об'єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень в частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту;

- комісією  ради  з  питань законності, правопорядку, депутатської етики, регулювання земельних  відносин та екології - перелік об'єктів будівництва, реконструкції, розчистки об'єктів водного фонду, будівництва, реконструкції очисних споруд, каналізаційних мереж, зелених зон, по яких Програмою соціально-економічного розвитку не передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень, та об'єкти будівництва, реконструкції, розчистки об'єктів водного фонду, будівництва, реконструкції очисних споруд,зелених зон, по яких передбачені асигнування на фінансування капітальних вкладень в частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту;

- комісією ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою,  енергобезпеки, транспорту та зв’язку - перелік об'єктів щодо будівництва, в т.ч. реконструкції, реставрації тощо, житлових та нежитлових будинків та об'єктів незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади, знаходяться на балансі комунальних підприємств, та інформація щодо обсягів відшкодувань та компенсацій; перелік об'єктів щодо будівництва та/або реконструкція об'єктів інвестування - доріг, тротуарів, зупинок  громадського  транспорту, наземних переходів, тощо, по яких програмою соціально-економічного розвитку не передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень, та об'єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень в частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту;

- комісією ради з питань освіти, культури, соціального захисту населення, охорони здоров’я, молоді та спорту - перелік об'єктів будівництва/реставрації фізкультурно-спортивних та оздоровчих об’єктів, по яких Програмою соціально-економічного розвитку не передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень, та об'єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень в частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту;

- підприємствами  комунальної власності Крюківщинської сільської ради - перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади  села Крюківщина  які потребують інвестицій.

2.5. Конкурсна комісія в міру надходження інвестиційних пропозицій, формує перелік об'єктів інвестування з визначенням способу залучення інвестора.  Сформований перелік об'єктів інвестування погоджується з виконавчим комітетом Крюківщинської сільської ради і набуває чинності після його затвердження Крюківщинською сільською радою. Одночасно з ухваленням рішення про затвердження переліку об'єктів інвестування Крюківщинська сільська  рада приймає рішення про розробку інвестиційного проекту і у разі необхідності - проекту відведення земельної ділянки. Перелік об'єктів інвестування публікується у засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Крюківщинської сільської ради не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття рішення про його затвердження.

 

 1. Цілі та умови проведення інвестиційного конкурсу

3.1. Завданням конкурсу є визначення на конкурсних  засадах юридичної або фізичної особи, учасники інвестиційного конкурсу що забезпечить найбільш прийнятні, найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності з будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів інвестування, на умовах проведення конкурсу.

3.2. Конкурсна комісія надає для оприлюднення на офіційному веб-сайті Крюківщинської сільської  ради інформацію (оголошення) про проведення конкурсу, що включає в себе:

 • назву об'єкта інвестування, його місцезнаходження;
 • загальні відомості про об’єкт  інвестування (площа, цільове призначення та інше);
 • дата, час і місце проведення конкурсу;
 • кінцевий термін прийняття заяви на участь у конкурсі;
 • сума реєстраційного внеску яка вноситься заявниками для участі в конкурсі;
 • реквізити розрахункових рахунків, на які повинні бути внесені реєстраційні внески;
 • інформація про організатора конкурсу: найменування, адреса, номер телефону, та інші засоби зв'язку,  час роботи організатора конкурсу;
 • вимоги  до учасників конкурсу;
 • іншу інформацію (за рішенням конкурсної комісії).

3.3. Конкурс проводиться не раніше ніж через 20 днів з моменту оприлюднення відповідного  оголошення.

 

 

 

 

 

 

 1. Умови участі у конкурсі по залученню інвестицій

 

4.1. Фізична або юридична особи, яка бажає зареєструватися як учасник конкурсу, повинна подати конкурсній комісії у встановлений оголошенням термін заяву та усі необхідні документи, передбачені у відповідності до чинного законодавства та цим Положенням.

4.2. Подача заяви на участь у конкурсі означає згоду  учасника  з умовами конкурсу і прийняття їм відповідних  зобов'язань  щодо  дотримання  цих умов. За порушення прийнятих на себе зобов'язань претендент не допускається до участі у конкурсі, а його заява відхиляється.

4.3. Для реєстрації фізичних або юридичних осіб, учасників конкурсу  передбачається сплата реєстраційного внеску. Розмір реєстраційного внеску визначається умовами конкурсу.

4.4. Реєстраційні внески учасникам конкурсу не повертаються.

4.5. Заява на участь у конкурсі подається в трьох примірниках  та  повинна містити в собі:

 • дату заповнення;
 • назву об'єкта інвестування, його місцезнаходження;
 1. відомості про особу для фізичних осіб:
 • місце реєстрації та адреса фактичного проживання з зазначенням телефону та інших засобів зв'язку;
 • номери розрахункових рахунків у банківських установах.
  Усі дії фізичної особи, пов'язані з заповненням заяви на участь в конкурсі, виконуються безпосередньо заявником або його представником згідно нотаріально посвідченої довіреності.

     б)  відомості про фізичних осіб підприємців, сегментів малого та середнього бізнесу:

 • прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, громадянство та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію та/або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
 • ліцензії на право займатися певними видами діяльності, патенти та дозволи за наявності;
 • податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за останні 3 квартали, якщо він  є платником єдиного податку, або податкова декларація про майновий стан і доходи за 2016 рік для фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування. Якщо ФОП - платник ПДВ,  податкова декларація з податку на додану вартість за три останніх звітних періоди;
 • номери розрахункових рахунків у банківських установах;
 • довідка з банку про відсутність кредитної заборгованості, у тому числі простроченої кредитної заборгованості;
 • договори оренди на об’єкти, що орендуються підприємцем або правовстановлюючі документи на об’єкти, що йому належать (офісні приміщення, нежитлові/житлові приміщення та ін.)

в)  відомості про особу для юридичних осіб:

 • повну назву заявника відповідно до Статуту, відомості про місцезнаходження, номер телефону і дані про інші засоби зв'язку;
 • прізвище, ім’я, по-батькові керівника;
 • номери розрахункових рахунків у банківських установах;
 • дані про осіб, уповноважених діяти від імені учасника конкурсу, і які мають право підписувати документи, що мають правове значення, а також підстава надання таких повноважень (доручення, документи про призначення керівника, тощо),
 • усі дії, щодо представлення заяви юридичної особи на участь в конкурсі виконує уповноважена особа заявника - юридичної особи. При поданні заяви уповноважена особа заявника - юридичної особи, пред'являє паспорт. Після реєстрації заяви заявник здобуває статус учасника конкурсу.

 г) нерезидентами крім загального набору документів - повна назва нерезидента,  його місцезнаходження (на території України чи за її межами), реквізити, контактні дані, назва (українською мовою) і код країни резиденції (за Класифікатором держав світу.  Наказ Держкомстату від 22.12.2010 р. №527 «Про затвердження Класифікації країн світу»),код нерезидента у країні резиденції, відмітка про наявність офшорного статусу (згідно з Переліком офшорних зон, затвердженим розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. №143-р.), документи що підтверджують здійснення  нерезидентом ( в залежності від статусу) підприємницької діяльності на підставі Законів України копію документа про факт створення (реєстрації, легалізації, акредитації), додатково подаються документи  про підтвердження реєстрації іноземної  особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який повинен бути легалізований у встановленому порядку, ліцензії на право займатися певними видами підприємницької діяльності, що вимагають отримання ліцензії, патентів та дозволів для  нерезидентів  згідно до вимог законодавства, копії податкової декларації з податку на прибуток підприємства (декларацію з податку на прибуток для постійних представництв нерезидентів в Україні в залежності  від видів оподаткування згідно зі ст. 160 ПКУ, Наказу МінфінуУкраїни №610)

4.6. Після реєстрації заяви в журналі  та  отримання рахунку на сплату реєстраційного внеску до заяви на участь у конкурсі додаються:

 1. копія платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску з банківською відміткою;
 2. нотаріально посвідчені копії установчих документів, витяг та виписка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 3. засвідчені в установленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для нерезидентів;
 4. дані, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності:
 1. баланс підприємства (форма 1 або 1-м або 1-мс) - для резидентів
 2.  звіт про фінансові результати (форма 2або 2-м або 2-мс) - для резидентів;
 3.  звіт про рух грошових коштів (форма 3) - для резидентів;
 4.  звіт про власний капітал (форма 4) - для резидентів;
 5. довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом,
 6. декларація про майновий стан (доходи) (для фізичних осіб та ФОБ) за останній звітний період на момент оголошення конкурсу;
 7. звіт аудитора за звітний період, але не менш одного фінансового року (при необхідності, обумовленої в конкурсній документації);
 8. дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації  інвестиційних  проектів;
 9.  згода заявника виконувати визначені цим Положенням умови участі у конкурсі, у тому числі щодо укладання інвестиційних договорів;

 4.7. Пропозиції учасника за критеріями конкурсу, у тому числі, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (в запечатаному конверті підписаному тією особою, що і пропозиції та заява, підписи повинні бути завірені печаткою (для юридичних осіб). Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу заповнюються в друкованому виді і дублюються прописом із зазначенням валюти платежу.

4.8. Документи подаються належним чином оформлені та заповнені розбірливо. Виправлення в наданих документах не  допускаються. Невідповідність поданих документів пред'явленим вимогам є підставою для відхилення претендента від участі в конкурсі.

4.9. До заяви можуть додаватися й інші додаткові дані, визначені умовами проведення конкурсу.

4.10. Заява й інші документи, що подаються учасником – юридичною особою, підписуються уповноваженою посадовою особою і головним бухгалтером учасника конкурсу та завіряються його печаткою. Заява і доданий до неї пакет документів  повинні бути  прошиті, пронумеровані, підпис Учасника конкурсу повинен бути відповідно засвідчений печаткою.

4.11. Прийом заяв для участі в конкурсі завершується за 5 (п’ять)  робочих днів до дати проведення конкурсу.

4.12.Термін прийому документів визначається (фіксується)  датою  їх  фактичної  доставки.

4.13. Заява на участь в конкурсі може не бути прийнятою до розгляду та  повертається заявникові разом із представленими документами у випадках:

 • виявлення помилок та невідповідностей у наданих матеріалах;
 • відсутності на момент подання  заяви необхідного переліку  документів, передбачених цим Положенням;
 • подання  заяви неналежною особою, такою  що не має на це повноважень.

4.14.Учасниками конкурсу не може бути особа, яка на момент оголошення конкурсу:

 • визнана банкрутом, або у відношенні якої порушена справа про банкрутство;
 • не надала відповідних документів, що підтверджують її фінансові можливості щодо забезпечення виконання конкурсних умов;
 • знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;
 • майно якої (або значна його частина, що впливає на можливість виконання умов інвестиційного конкурсу) знаходиться в податковій заставі, знаходиться під арештом, або має інші обтяження;
 • має заборгованість по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів;
 • стала переможцем попереднього конкурсу, а цей конкурс визнаний таким, що не відбувся з вини переможця;
 • не виконала умов та зобов’язань за попередніми укладеними інвестиційними договорами.

4.15. Заявникові  може бути відмовлено в участі у конкурсі у випадку, якщо:

 • особа, яка претендує на участь у конкурсі, у встановлений термін не надала належно оформлену заяву на участь у конкурсі;
 • особа, яка претендує на участь у конкурсі, не оплатила реєстраційний внесок;
 • особа, яка претендує на участь у конкурсі, не надала необхідного повного пакету  документів у встановлений термін;
 • особа, яка претендує на участь у конкурсі, подала завідомо недостовірну інформацію.

4.16. Після закінчення встановленого терміну, прийом заяв для участі у конкурсі припиняється. Внесення змін у поданий  на конкурс  пакет документів  після їх реєстрації не допускається.

 

5. Порядок проведення конкурсу.

5.1. Для проведення конкурсів утворюється постійно діюча комісія, створена за Рішенням Крюківщинської сільської ради для проведення інвестиційних конкурсів на території Крюківщинської сільської ради (надалі – Комісія), склад якої затверджується рішенням Крюківщинської сільської ради. Свою діяльність Комісія здійснює відповідно до законодавства України, рішень Крюківщинської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та цього  Положення.

5.2. Комісія є колегіальним органом. До складу Комісії можуть входити голови постійних комісій, депутати Крюківщинської сільської  ради, посадові особи структурних підрозділів та відділів Крюківщинської сільської ради та її виконавчого комітету. Головою Комісії є директор Комунального підприємства «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради». Голова Комісії має заступника.

5.3. Засідання Комісії є правочинним у разі присутності половини від її кількісного складу.

5.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від присутнього кількісного складу Комісії, оформляється протоколом, який підписує голова та секретар Комісії. У разі рівної кількості голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

5.5. Комісія здійснює підготовку необхідних матеріалів і комплексу  організаційних заходів щодо підготовки інвестиційного конкурсу.

5.6. Після ухвалення рішення про проведення конкурсу, Комісія затверджує умови проведення конкурсу, що містять у собі:

 • обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;
 •  умови реалізації проекту;
 •  дані про організатора конкурсу;
 •  дані про порядок, місце і терміни подачі заяв;
 •  вимоги до заяв на участь у конкурсі;
 •  час, дату і місце проведення конкурсу;
 •  перелік і форми документів, що надаються учасниками конкурсу;
 •  основні та додаткові критерії визначення переможця конкурсу;
 •  інформацію по об'єкту конкурсу відповідно до умов конкурсу;
 •  обтяження, що підлягають врегулюванню в ході реалізації проекту та заходи щодо їхнього зняття (за наявністю).

5.7. Остаточні умови реалізації інвестиційного договору уточнюються за підсумками проведення конкурсу виходячи з пропозиції переможця конкурсу, але не можуть бути  більш ускладнені, ніж визначені умовами конкурсу.

5.8. Заяви на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу. Уповноважена особа організатора конкурсу реєструє подану документацію в журналі реєстрації та видає (направляє рекомендованим листом за адресою, зазначеною в заяві) Учасникові конкурсу копію зареєстрованої заяви. Зареєстрована заява є підставою для набуття заявником статусу Учасника конкурсу. Організатор конкурсу  надає  рахунок на сплату реєстраційного збору  за участь у конкурсі. Після  отримання коштів на рахунок організатора конкурсу на вказану електронну адресу надсилається умови конкурсної документації, а листом надсилається документація в паперовому вигляді, не пізніше ніж  за 5 календарних днів з моменту отримання коштів реєстраційного внеску Учасника.

5.9.Учасник конкурсу має право відкликати свою пропозицію до останнього дня прийому заяв включно, повідомивши про це письмово організатора конкурсу. Датою відкликання пропозиції є дата реєстрації уповноваженою особою організатора письмового звернення Учасника в журналі реєстрації. У випадку відкликання Учасником конкурсу своєї пропозиції реєстраційний внесок  та матеріали пропозиції не повертаються.

5.10.У встановлений день і годину на засіданні Комісії в присутності учасників конкурсу (або їх уповноважених представників) розглядаються представлені секретарем комісії документи і розкриваються конверти з заявами, що надійшли. Складається протокол, у якому фіксуються найменування учасників, їх адреси і заяви, що надійшли та їх пропозиції. Учасники, пропозиції яких не відповідають  умовам  проведення  конкурсу, вказуються в протоколі окремо і їх пропозиції не розглядаються.

5.11. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, пропозиції якого є найбільш прийнятними за критеріями, визначеними конкурсною документацією та вважаються такими що відповідають умовам конкурсу5. Критеріями визначення переможця конкурсу є:

 • розмір частки або площі, що переходить у власність територіальної громади с. Крюківщина в результаті реалізації інвестиційного проекту;
 • розмір і види компенсації територіальній громаді с. Крюківщина за соціальну, інженерну і транспортну інфраструктуру при реалізації інвестиційного проекту;
 • кількість створюваних нових робочих місць, рівень використання місцевих трудових ресурсів;
 • плановані обсяги інвестицій у розвиток  і формування інфраструктури с. Крюківщина при реалізації інвестиційного проекту;
 • використання сучасних технологій, проектних рішень при реалізації проекту;
 • додатковими критеріями при визначенні переможця конкурсу є досвід роботи  та ділова репутація на вітчизняному і закордонному ринках, наявність фінансових засобів або доступ до кредитних ресурсів та інших додаткових джерел фінансування.

5.12. Комісія може встановити  додаткові критерії визначення переможця під час затвердження умов кожного конкретного  конкурсу.

5.13. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосуванням членів Комісії.

5.14. Після обговорення пропозицій - визначається наступний  термін засідання Комісії. Результати голосування по терміну  наступних зборів заносяться до протоколу. До протоколу Комісії заносяться підписи  учасників конкурсу. Кожен  Учасник отримує копію належним чином засвідченого  протоколу. Кожен  Учасник має  право  отримати  електронні  копії  конкурсних пропозицій  інших Учасників конкурсу.

5.15. На наступному  засіданні Комісії визначається переможець  конкурсу. Всім Учасникам надається оригінал рішення Комісії.  Рішення про оголошення переможця приймається в день наступного  засідання Комісії, що оформляється протоколом, який підписується членами Комісії  і затверджується  головою Комісії. Члени Комісії, які не погоджуються з рішенням, мають право викласти свою особисту думку письмово.

5.16. Після підписання протоколу при дотриманні процедури проведення конкурсу, конкурс вважається таким, що відбувся. Протокол підписується переможцем конкурсу. В інших випадках результати конкурсу визнаються недійсними, а об'єкт  конкурсу може бути оголошений на  новий конкурс.

5.17. Переможцю, крім виписки з підсумкового протоколу, рекомендованим листом направляється повідомлення про необхідність  на протягом 10 днів прибути для підписання інвестиційного договору на реалізацію інвестиційного проекту.

5.18. У разі якщо Комісії не надійшло жодної пропозиції, що відповідає умовам конкурсу, то  складається протокол про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

5.19. Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, при необхідності приймається рішення про перегляд конкурсних умов і проведення конкурсу в порядку, установленому законодавчими нормами та цього Положення.

5.20. Рішення про проведення конкурсу та про скасування конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Крюківщинської сільської ради та через друковані засоби масової інформації ради.

 

6. Порядок укладання інвестиційних договорів

 

6.1. Проект інвестиційного договору розробляється відповідно до законодавства України та умов конкурсу і містить усі основні вимоги що рекомендовані чинним  законодавством до таких  договорів, умови здійснення інвестиційного проекту, а також порядок розірвання договору у випадку порушення його умов та порядок звітування.

6.2. Протягом десяти  робочих днів після визначення переможця конкурсу укладається відповідний інвестиційний договір.

6.3. Договір укладається між уповноваженим Крюківщинською сільською радою комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради  та переможцем інвестиційного конкурсу.

6.4. Сторони за домовленістю можуть внести до проекту інвестиційного договору додатково зміни та доповнення, але такі, що не стосується істотних умов, визначених інвестиційним проектом.

6.5. Договір набуває чинності після його підписання Сторонами.

6.6.  Орган місцевого самоврядування має право в односторонньому порядку розірвати Договір, якщо Учасник - переможець конкурсу не виконує або виконує неналежним чином  обумовлені Договором зобов’язання - обсяги робіт, терміни фінансування та виконання робіт, інші зобов’язання за Договором.

 

7.  Контроль за реалізацією інвестиційних проектів

 

7.1. Контроль за повною та своєчасною реалізацією інвестиційних проектів здійснює  Комісія.

7.2. Про хід реалізації інвестиційних проектів Комісія доповідає на сесії  Крюківщинської сільської ради по мірі реалізації проектів та щорічно при підсумках роботи Комісії за рік.

 

 

Додаток 3

характеристика житлового фонду ЖИТЛОВОГО кварталУ багатоквартирної забудови

В с. крюківщина                                                                                                   

 

 

БАГАТОКВАРТИРНА ЗАБУДОВА

№ будинку/ секція

Площа забудови, м2

Поверховість, поверхів

Кількість квартир, шт.

Загальна площа квартир, м2

Кількість населення, чол.

Кількість секцій, шт.

Будинок№1

Тип- 1

1890,3

10

1-кімнатні

2 - кімнатні

11956,68

462

3

162

54

216

Тип- 2

1356,36

10

1-кімнатні

2 - кімнатні

9151,02

346

2

144

36

180

Всього по буд. №1

3246,66

10

1-кімнатні

2 - кімнатні

21107, 7

808

5

306

90

396

Вбудовані приміщення

громадського призначення

(1-й поверх)

-

-

-

2345,3

-

-

Будинок№2

Тип- 1

630,1

10

1-кімнатні

2 - кімнатні

3985,56

154

1

54

18

72

Тип- 2

1356,36

10

1-кімнатні

2 - кімнатні

9151,02

346

2

144

36

180

Всього по буд. №2

1986,46

10

1-кімнатні

2 - кімнатні

13136,58

500

3

198

54

252

Вбудовані приміщення

громадського призначення

(1-й поверх)

-

-

-

1439,62

-

-

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ПО КВАРТАЛУ

 БУД.№1-2

5233,12

 

 

10 пов.

 

1к.

2к.

.

34244,28

1308

8

504

144

 

 

 

648

 

 

 

ВСЬОГО ВБУДОВАНІ ПРИМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

-

-

-

3784,920

-

-

                         

 

 

 

Додаток 4

Все новости